ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

💯 🔥🔥 Promotion ฟรี 🥰🥰 [AUTOLiKE-TH.COM]

6210 🔥🔥 เพิ่มยอดวิว TikTok ฟรี 🥰🥰 ❌ไม่รับประกันยอด ฿0 100 100 -
6211 🔥🔥 เพิ่มยอดวิว Reel IG ฟรี 🥰🥰 ❌ไม่รับประกันยอด ฿0 50 100 -
6212 🔥🔥 เพิ่มยอดวิว Twitter ฟรี 🥰🥰 ❌ไม่รับประกันยอด ฿0 10 100 -
6215 🔥🔥 เพิ่มยอดไลค์ TikTok ฟรี 🥰🥰 ❌ไม่รับประกันยอด ฿0 10 100 4 นาที
6214 🔥🔥 เพิ่มยอดไลค์ IG ฟรี 🥰🥰 ❌ไม่รับประกันยอด ฿0 10 100 8 ชั่วโมง 32 นาที
6216 🔥🔥 เพิ่มยอดไลค์ Facebook ฟรี 🥰🥰 ❌ไม่รับประกันยอด ฿0 100 100 13 ชั่วโมง 55 นาที
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

🎁 🎁 Promotion 🔥🔥🔥 พิเศษจาก [AUTOLiKE-TH.COM]

1376 ❤️🎁 เพิ่มยอดวิว TikTok ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿1 100 100000000 -
1377 ❤️🎁 เพิ่มยอดวิว IG ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿1 50 5000000 -
2694 ❤️🎁 เพิ่มยอดวิว Facebook ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿39 100 10000000 -
2077 ❤️🎁 เพิ่มยอดวิว Youtube ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿42 100 500000 -
1378 ❤️🎁 เพิ่มยอดไลค์โพสต์ Facebook ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿92 10 15000 27 นาที
1379 ❤️🎁 เพิ่มยอดไลค์โพสต์ Instagram ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿25 50 100000 1 ชั่วโมง 51 นาที
1380 ❤️🎁 เพิ่มยอดไลค์หัวใจ TikTok ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿93 10 50000 53 นาที
2692 ❤️🎁 เพิ่มยอดไลค์ Youtube ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿33 10 100000 3 ชั่วโมง 50 นาที
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

🔥 🚀 Best Seller :: Follower :: [ คัดมาอย่างดี ] ⭐⭐⭐⭐⭐

1948 💙 อันดับ 1 | เพิ่มถูกใจ + ติดตาม แฟนเพจ [ เริ่มทันที 0-6 ชม ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿102 100 150000 9 นาที
1949 💙 อันดับ 2 | เพิ่มถูกใจ + ติดตาม แฟนเพจ [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿88 100 100000000 67 ชั่วโมง 51 นาที
1950 💙 อันดับ 3 | เพิ่มถูกใจ + ติดตาม แฟนเพจ [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿88 200 2500000 10 นาที
1951 💙 อันดับ 4 | เพิ่มถูกใจ + ติดตาม แฟนเพจ [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿85 50 10000000 -
1955 💙 อันดับ 5 | เพิ่มติดตามแฟนเพจ เท่านั้น [ สำหรับเพจ Version ใหม่ ที่มีเฉพาะยอดติดตาม. ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐⭐⭐♻️🔥🔥 🔥🔥 ฿71 500 1000000 11 ชั่วโมง 35 นาที
1956 💙 อันดับ 6 | เพิ่มถูกใจ + ติดตาม แฟนเพจ [ เริ่มใน 5 นาที ,♻️ รับประกันตลอดชีพ ] ⭐⭐⭐⭐⭐♻️🔥🔥 🔥🔥 งานเร็ว ฿143 100 150000 5 ชั่วโมง 58 นาที
2052 🧛‍♂️ อันดับ 1 | เพิ่มติดตาม เฟสส่วนตัว [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿6 1000 10000000 2 นาที
2053 🧛‍♂️ อันดับ 2 | เพิ่มติดตาม เฟสส่วนตัว [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿6 1000 100000 -
2054 🧛‍♂️ อันดับ 3 | เพิ่มติดตาม เฟสส่วนตัว [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿9 1000 10000000 -
2695 🧛‍♂️ อันดับ 4 | เพิ่มติดตาม เฟสส่วนตัว [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿9 1000 10000000 -
2696 🧛‍♂️ อันดับ 5 | เพิ่มติดตาม เฟสส่วนตัว [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿5 50000 50000 -
1952 🎀 อันดับ 1 | เพิ่มติดตาม IG [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30วัน ]⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿28 100 1000000 1 ชั่วโมง 15 นาที
1953 🎀 อันดับ 2 | เพิ่มติดตาม IG [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿28 50 10000000 29 นาที
1954 🎀 อันดับ 3 | เพิ่มติดตาม IG [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿27 10 200000 136 ชั่วโมง 19 นาที
1957 🎀 อันดับ 4 | เพิ่มติดตาม IG [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 60 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿32 100 1000000 20 นาที
1958 🎀 อันดับ 5 | เพิ่มติดตาม IG [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 90 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿120 100 75000 -
1959 🎀 อันดับ 6 | เพิ่มติดตาม IG [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 365 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿159 10 1000000 -
1960 🎥 อันดับ 1 | เพิ่มติดตาม TikTok [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿174 50 50000 1 ชั่วโมง 52 นาที
1961 🎥 อันดับ 2 | เพิ่มติดตาม TikTok [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿233 10 50000 3 ชั่วโมง 48 นาที
1962 🎥 อันดับ 3 | เพิ่มติดตาม TikTok [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿187 10 40000 5 ชั่วโมง 2 นาที
1963 💖 อันดับ 1 | เพิ่มติดตาม Youtube [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [10 - 15 / day] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿1,871 100 10000 -
1964 💖 อันดับ 2 | เพิ่มติดตาม Youtube [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [10 - 30 / day] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿1,607 50 6000 -
1965 💖 อันดับ 3 | เพิ่มติดตาม Youtube [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [10 / day] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿1,504 50 20000 -
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

🔥 🚀 Best Seller :: Like & View:: [ คัดมาอย่างดี ] ⭐⭐⭐⭐⭐

2058 💙 อันดับ 1 | เพิ่มถูกใจโพสต์ FACEBOOK [ เริ่มใน 0-30 นาที ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿88 25 5000 52 นาที
2059 💙 อันดับ 2 | เพิ่มถูกใจโพสต์ FACEBOOK [ เริ่มใน 0-30 นาที ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿99 10 40000 -
2060 💙 อันดับ 3 | เพิ่มถูกใจโพสต์ FACEBOOK [ เริ่มใน 0-30 นาที ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐ ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿102 10 50000 -
2061 💙 อันดับ 4 | เพิ่มถูกใจโพสต์ FACEBOOK [ เริ่มใน 0-30 นาที ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐ ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿110 10 20000 -
2062 💙 อันดับ 5 | เพิ่มถูกใจโพสต์ FACEBOOK [ เริ่มใน 0-30 นาที ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐ ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿127 20 100000 -
2063 🎀 อันดับ 1 | เพิ่มไลค์โพสต์ IG [ เริ่มใน 0 - 30 นาที ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿33 20 100000 19 ชั่วโมง 59 นาที
2064 🎀 อันดับ 2 | เพิ่มไลค์โพสต์ IG [ เริ่มใน 0 - 30 นาที ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿52 50 100000 -
2065 🎀 อันดับ 3 | เพิ่มไลค์โพสต์ IG [ เริ่มใน 0 - 30 นาที ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿53 10 100000 -
2066 🎥 อันดับ 1 | เพิ่มไลค์ TikTok [ เริ่มใน 0-30 นาที ♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿110 25 30000 17 ชั่วโมง 51 นาที
2067 🎥 อันดับ 2 | เพิ่มไลค์ TikTok [ เริ่มใน 0-30 นาที ♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿74 100 1000 348 ชั่วโมง 16 นาที
2697 🎥 อันดับ 3 | เพิ่มไลค์ TikTok [ เริ่มใน 0-30 นาที ♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿94 10 100000 -
2069 🎥 อันดับ 4 | เพิ่มไลค์ TikTok [ เริ่มใน 0-30 นาที ♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿90 10 45000 6 ชั่วโมง 23 นาที
2070 🎥 อันดับ 5 | เพิ่มไลค์ TikTok [ เริ่มใน 0-30 นาที ♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿103 10 50000 -
2071 🎥 อันดับ 6 | เพิ่มไลค์ TikTok [ เริ่มใน 0-30 นาที ♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿148 10 10000 -
2072 💖 อันดับ 1 | เพิ่มไลค์ Youtube [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿36 10 100000 -
2073 💖 อันดับ 2 | เพิ่มไลค์ Youtube [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30 วัน ]⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿69 50 400000 -
2074 💖 อันดับ 3 | เพิ่มไลค์ Youtube [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿70 20 100000 -
2076 💖 อันดับ 4 | เพิ่มไลค์ Youtube [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿117 50 15000 -
2075 💖 อันดับ 5 | เพิ่มไลค์ Youtube [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30 วัน ] ⭐⭐⭐⭐⭐♻️🔥🔥 ฿132 20 75000 -
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

🇹🇭 🌈 บริการยอด (คนไทย) 🌈 🇹🇭

1947 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 ฿999,999 20 10000 -
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
บริการเพิ่มยอดไลค์โพสต์ Social Media (คนไทย)
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
😍😍 พบกันเร็วๆนี้ 😍😍😍😍😍😍😍😍😍
😍😍😍😍 พบกันเร็วๆนี้ 😍😍😍😍😍😍😍
😍😍😍😍😍😍😍 พบกันเร็วๆนี้ 😍😍😍😍
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 พบกันเร็วๆนี้ 😍
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

🇹🇭 Facebook - ถูกใจแฟนเพจ 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭 🇹🇭 Facebook - ถูกใจแฟนเพจ 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭

2078 🇹🇭 🍉 [เซิฟเวอร์ 1] [ FACEBOOK ] ถูกใจเพจคนไทย [คุณภาพ] [ประกันยอด 1 เดือน] [เริ่ม6ชม] ฿500 1000 20000 24 ชั่วโมง 42 นาที
🔗ลิงค์: https://www.facebook.com/username
⏰เริ่มต้น: 0-3 ชั่วโมง
🚀ความเร็ว: 5-10k/วัน
🔰คุณภาพ: คุณภาพสูง
📆ประกัน : 30 วัน
⬇สั่งซื้อขั้นต่ำ: 1000
⬆คำสั่งซื้อสูงสุด: 20k
🚫ลดลง: 5-10%
400 🇹🇭 🍉 [เซิฟเวอร์ 2] [ FACEBOOK ] ถูกใจเพจคนไทย [คุณภาพสูง] [ประกันยอด 2 เดือน] [เริ่ม6ชม] ฿650 1000 30000 44 ชั่วโมง 43 นาที
☢️ หมายเหตุ : ไม่รับงานพนัน และเพจที่มีไลค์เกิน 20,000 ไลค์
🔗 ประเภทลิ้งค์ : ลิ้งค์แฟนเพจ 
🔰ตัวอย่างลิ้งค์ :  https://www.facebook.com/username

🚀 ความเร็ว : วันละ 300 ไลค์ ธรรมชาติ เนียนที่สุด
🚩 เริ่มต้น : เริ่มงานภายใน 6 ชั่วโมง
⚡ ระยะเวลาประกัน : ประกันงาน 30 วัน
( หากปั้มต่างชาติมาก่อนจะไม่รับเคลม เนื่องจากปกติงานไทยไม่ลด )

[ข้อแนะนำ] โปรดอ่านอย่างละเอียด
❌ ห้ามสั่ง "ลิ้งค์เดิม" ถ้างานยังไม่ขึ้นเสร็จ (คนละลิ้งค์สั่งได้)
❌ ห้ามปั้มซ้อนจากหลายที่ ระบบจะไม่รับผิดชอบหากยอดซ้อน ไม่ครบ
✔️ เช็คความถูกต้องของลิ้งค์ก่อนสั่ง
✔️ เปิดลิ้งค์ที่จะสั่งให้เป็นสาธารณะ
401 🇹🇭 🍉 [เซิฟเวอร์ 3] [ FACEBOOK ] ถูกใจเพจคนไทย [คุณภาพสูงสุด] [ประกันยอด 3 เดือน] [เริ่ม6ชม] ฿750 1000 100000 -
☢️ หมายเหตุ : รับเพจทุกประเภท
🔗 ประเภทลิ้งค์ : ลิ้งค์แฟนเพจ 
🔰ตัวอย่างลิ้งค์ :  https://www.facebook.com/username

🚀 ความเร็ว : วันละ 100-300 ไลค์ ธรรมชาติ เนียนที่สุด
🚩 เริ่มต้น : เริ่มงานภายใน 6 ชั่วโมง
⚡ ระยะเวลาประกัน : ประกันงาน 30 วัน
( หากปั้มต่างชาติมาก่อนจะไม่รับเคลม เนื่องจากปกติงานไทยไม่ลด )

[ข้อแนะนำ] โปรดอ่านอย่างละเอียด
❌ ห้ามสั่ง "ลิ้งค์เดิม" ถ้างานยังไม่ขึ้นเสร็จ (คนละลิ้งค์สั่งได้)
❌ ห้ามปั้มซ้อนจากหลายที่ ระบบจะไม่รับผิดชอบหากยอดซ้อน ไม่ครบ
✔️ เช็คความถูกต้องของลิ้งค์ก่อนสั่ง
✔️ เปิดลิ้งค์ที่จะสั่งให้เป็นสาธารณะ
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

🇹🇭 Facebook - ติดตามเฟสส่วนตัว 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭 🇹🇭 Facebook - ติดตามเฟสส่วนตัว 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭

6250 🇹🇭 🍖 [เซิฟเวอร์ 1] [ FACEBOOK ] เพิ่มติดตามเฟสส่วนตัว คนไทย [คุณภาพ] [ประกันยอด 1 เดือน] [เริ่ม6ชม] ฿400 1000 10000 -
402 🇹🇭 🍖 [เซิฟเวอร์ 2] [ FACEBOOK ] เพิ่มติดตามเฟสส่วนตัว คนไทย [คุณภาพสูง] [ประกันยอด 2 เดือน] [เริ่ม6ชม] ฿500 1000 25000 -
☢️ หมายเหตุ : ต้องเปิดปุ่มเพิ่มเพื่อน และ เปิดเลขจำนวนผู้ติดตาม
🔗 ประเภทลิ้งค์ : ใส่ลิ้งค์เฟสบุ๊คโปรไฟล์ (ลิ้งเฟสบุ๊คที่ต้องการปั้ม)
🔰 ตัวอย่างลิ้งค์ : : ตัวอย่างลิ้งค์เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/profile.php?id=100037880711892
🌹 วิธีเปิดผู้ติดตามเฟส : https://bit.ly/3GFkUh2

🚀 ความเร็ว : วันละ 100 - 500 ติดตาม
🚩 เริ่มต้น : เริ่มงานภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากกดสั่งงาน
⚡ ระยะเวลาประกัน : ประกันงาน 30 วัน

[ข้อแนะนำ] โปรดอ่านอย่างละเอียด
❌ ห้ามสั่ง "ลิ้งค์เดิม" ถ้างานยังไม่ขึ้นเสร็จ (คนละลิ้งค์สั่งได้)
❌ ห้ามปั้มซ้อนจากหลายที่ ระบบจะไม่รับผิดชอบหากยอดซ้อน ไม่ครบ
✔ เช็คความถูกต้องของลิ้งค์ก่อนสั่ง
✔ เปิดลิ้งค์ที่จะสั่งให้เป็นสาธารณะ
6249 🇹🇭 🍖 [เซิฟเวอร์ 3] [ FACEBOOK ] เพิ่มติดตามเฟสส่วนตัว คนไทย [คุณภาพสูงสุด] [ประกันยอด 3 เดือน] [เริ่ม6ชม] ฿750 1000 10000 -
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

🇹🇭 Facebook - เพิ่มไลค์โพสอัตโนมัติ AUTOLiKE 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭 🇹🇭 Facebook - เพิ่มไลค์โพสอัตโนมัติ AUTOLiKE 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭

4683 Facebook ออโต้ไลค์ คนไทย 100 ไลค์/10 โพสต์ต่อวัน 1 เดือน 1500 บาท/เดือน 🔥 ฿1,500 1 1 -
💖 บริการ : : เพิ่มยอดไลค์โพสต์ Facebook อัตโนมัติ 💖
🔗 ตัวอย่างลิ้งค์ : : https://www.facebook.com/facebookapp
⚡ เริ่มงาน : : เริ่ม 6-12 ชม.
🚀 ยอดไลค์ : : คนไทย 100 ไลค์
💦 จำนวน : : 10 โพสต์/วัน
♻️ ระยะเวลา : : 30 วัน
📣 คำเตือน : : ยอดมีโอกาศลดลง 10-20%
❌ ไม่รับประกันยอด
____________________________________________
📢 ข้อควรระวัง 📢
◾ ตรวจสอบลิ้งค์ให้ถูกต้องก่อนการกดสั่งงาน
◾ โปรดทำการเปิดบัญชีหรือลิ้งค์ให้เป็นสาธารณะ
◾ ห้ามสั่งงานซ้ำลิ้งค์เดิม ก่อนที่ระบบจะดำเนินการเสร็จสิ้น
◾ เมื่อทำการสั่งงานแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
◾ กรณีที่ลูกค้าสั่งงานมาแล้ว แต่ไม่ได้เปิดสารณะ ระบบจะตัดเงินทันที
โปรดระวังในส่วนนี้ด้วยนะคะ
◾ สำหรับบริการที่ ♻️ รับประกันยอด เมื่อระบบดำเนินการเสร็จสิ้น
จะรับประกันยอดต่อให้อีกตามแพ็คเกจ เมื่อยอดลดลงต่ำกว่า 10%
สามารถแจ้งให้ Admin ดำเนินการเติมยอดคืนได้ฟรี ตลอดระยะเวลารับประกัน

📢 หมายเหตุ : : ถ้าลูกค้าสั่งซื้องานผิด โปรติดต่อ Admin ให้ตรวจสอบ
🙏 โปรดเข้าใจว่า บ้างบริการจะไม่สามารถแก้ไขและคืนเงินได้นะคะ
4684 Facebook ออโต้ไลค์ คนไทย 200 ไลค์/10 โพสต์ต่อวัน 1 เดือน 3000 บาท/เดือน 🔥 ฿3,000 1 1 -
💖 บริการ : : เพิ่มยอดไลค์โพสต์ Facebook อัตโนมัติ 💖
🔗 ตัวอย่างลิ้งค์ : : https://www.facebook.com/facebookapp
⚡ เริ่มงาน : : เริ่ม 6-12 ชม.
🚀 ยอดไลค์ : : คนไทย 200 ไลค์
💦 จำนวน : : 10 โพสต์/วัน
♻️ ระยะเวลา : : 30 วัน
📣 คำเตือน : : ยอดมีโอกาศลดลง 10-20%
❌ ไม่รับประกันยอด
____________________________________________
📢 ข้อควรระวัง 📢
◾ ตรวจสอบลิ้งค์ให้ถูกต้องก่อนการกดสั่งงาน
◾ โปรดทำการเปิดบัญชีหรือลิ้งค์ให้เป็นสาธารณะ
◾ ห้ามสั่งงานซ้ำลิ้งค์เดิม ก่อนที่ระบบจะดำเนินการเสร็จสิ้น
◾ เมื่อทำการสั่งงานแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
◾ กรณีที่ลูกค้าสั่งงานมาแล้ว แต่ไม่ได้เปิดสารณะ ระบบจะตัดเงินทันที
โปรดระวังในส่วนนี้ด้วยนะคะ
◾ สำหรับบริการที่ ♻️ รับประกันยอด เมื่อระบบดำเนินการเสร็จสิ้น
จะรับประกันยอดต่อให้อีกตามแพ็คเกจ เมื่อยอดลดลงต่ำกว่า 10%
สามารถแจ้งให้ Admin ดำเนินการเติมยอดคืนได้ฟรี ตลอดระยะเวลารับประกัน

📢 หมายเหตุ : : ถ้าลูกค้าสั่งซื้องานผิด โปรติดต่อ Admin ให้ตรวจสอบ
🙏 โปรดเข้าใจว่า บ้างบริการจะไม่สามารถแก้ไขและคืนเงินได้นะคะ
4685 Facebook ออโต้ไลค์ คนไทย 300 ไลค์/10 โพสต์ต่อวัน 1 เดือน 4000 บาท/เดือน 🔥 ฿4,500 1 1 -
💖 บริการ : : เพิ่มยอดไลค์โพสต์ Facebook อัตโนมัติ 💖
🔗 ตัวอย่างลิ้งค์ : : https://www.facebook.com/facebookapp
⚡ เริ่มงาน : : เริ่ม 6-12 ชม.
🚀 ยอดไลค์ : : คนไทย 300 ไลค์
💦 จำนวน : : 10 โพสต์/วัน
♻️ ระยะเวลา : : 30 วัน
📣 คำเตือน : : ยอดมีโอกาศลดลง 10-20%
❌ ไม่รับประกันยอด
____________________________________________
📢 ข้อควรระวัง 📢
◾ ตรวจสอบลิ้งค์ให้ถูกต้องก่อนการกดสั่งงาน
◾ โปรดทำการเปิดบัญชีหรือลิ้งค์ให้เป็นสาธารณะ
◾ ห้ามสั่งงานซ้ำลิ้งค์เดิม ก่อนที่ระบบจะดำเนินการเสร็จสิ้น
◾ เมื่อทำการสั่งงานแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
◾ กรณีที่ลูกค้าสั่งงานมาแล้ว แต่ไม่ได้เปิดสารณะ ระบบจะตัดเงินทันที
โปรดระวังในส่วนนี้ด้วยนะคะ
◾ สำหรับบริการที่ ♻️ รับประกันยอด เมื่อระบบดำเนินการเสร็จสิ้น
จะรับประกันยอดต่อให้อีกตามแพ็คเกจ เมื่อยอดลดลงต่ำกว่า 10%
สามารถแจ้งให้ Admin ดำเนินการเติมยอดคืนได้ฟรี ตลอดระยะเวลารับประกัน

📢 หมายเหตุ : : ถ้าลูกค้าสั่งซื้องานผิด โปรติดต่อ Admin ให้ตรวจสอบ
🙏 โปรดเข้าใจว่า บ้างบริการจะไม่สามารถแก้ไขและคืนเงินได้นะคะ
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

🇹🇭 Facebook - คอมเม้นต์ , รีวิว , เพิ่มยอดแชร์ 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭 🇹🇭 Facebook - คอมเม้นต์ , รีวิว , เพิ่มยอดแชร์ 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭

2685 🇹🇭 | คอมเม้นโพสเฟซบุ๊คคนไทย [เริ่มใน6ชม.] ฿5,000 10 100 1054 ชั่วโมง 24 นาที
📌 รายละเอียด : บริการคอมเม้นหน้าม้าโดยโปรไฟล์เฟสคนไทย มีการใช้งานจริง คอมเม้นใต้โพส คอมเม้นรูปภาพ ไม่รับข้อความเชิงลบ ไม่รับข้อความทางการเมือง

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งโพส
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/user/posts/1234
🔹 เขียนข้อความ 1 คอมเม้นต์ / 1 บรรทัด
🔹 กรุณาใส่เลขกำกับด้านหน้า ตามตัวอย่างด้านล่าง
1. สนใจค่ะ
2. สนใจ
3. สนใจมากครับ

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 0-6ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000 ต่อ 6ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : คอมเมนต์ไม่หาย ไม่รับประกัน พิจารณาก่อนสั่งซื้อ

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ โพสต้องเป็นสาธารณะและเปิดให้คอมเม้น
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
2686 🇹🇭| รีวิวแนะนำ รีวิวแฟนเพจคนไทย [เริ่มใน6ชม.] ฿10,000 10 100 -
📌 รายละเอียด : บริการรีวิวแนะนำเพจ 5ดาว โดยโปรไฟล์เฟสคนไทย มีการใช้งานจริง ไม่รับข้อความเชิงลบ ไม่รับกล่าวว่าร้านผู้อื่น ไม่รับข้อความทางการเมือง

วิธีสั่งซื้อ
🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/xxxxxxxxx
🔹 เขียนข้อความ 1 รีวิว/ 1 บรรทัด
🔹 กรุณาใส่เลขกำกับด้านหน้า ตามตัวอย่างด้านล่าง
1. บริการดีรวดเร็วมากค่ะ
2. เพื่อนแนะนำมา ใช้บริการแล้วดีจริงค่ะ
3. ไว้จะกลับมาใช้บริการอีกแน่นอนค่ะ

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 0-6ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 100 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รีวิวไม่หาย ไม่รับประกัน พิจารณาก่อนสั่งซื้อ

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ โพสต้องเป็นสาธารณะและเปิดให้คอมเม้น
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

🇹🇭 Instagram - เพิ่มติดตาม 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭 🇹🇭 Instagram - เพิ่มติดตาม 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭

403 🇹🇭 🎀 [เซิฟเวอร์ 1] [ IG ] เพิ่มติดตาม คนไทย [คุณภาพสูง] [ประกัน30วัน] [เริ่ม6ชม] ฿1,500 200 5000 376 ชั่วโมง 46 นาที
☢️ หมายเหตุ : ใส่ username ของ instagram ท่านทุกครั้ง // บัญชีต้องเปิดเป็นสาธารณะ ห้ามปิดเป็น Private
🔗 ประเภทลิ้งค์ : ใส่ username ของ instagram
🔰 ตัวอย่างลิ้งค์ : https://www.instagram.com/cocacola_th/

🚀 ความเร็ว : วันละ 1000 ฟอล
🚩 เริ่มต้น : เริ่มงานภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากกดสั่งงาน
⚡ ระยะเวลาประกัน : มีประกันงาน 30 วัน

[ข้อแนะนำ] โปรดอ่านอย่างละเอียด
❌ ห้ามสั่ง "ลิ้งค์เดิม" ถ้างานยังไม่ขึ้นเสร็จ (คนละลิ้งค์สั่งได้)
❌ ห้ามปั้มซ้อนจากหลายที่ ระบบจะไม่รับผิดชอบหากยอดซ้อน ไม่ครบ
✔ เช็คความถูกต้องของลิ้งค์ก่อนสั่ง
✔ เปิดลิ้งค์ที่จะสั่งให้เป็นสาธารณะ
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

🇹🇭 Instagram - เพิ่มไลค์รูปไอจี,ไลค์คลิปวีดิโอไอจี 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭 🇹🇭 Instagram - เพิ่มไลค์รูปไอจี,ไลค์คลิปวีดิโอไอจี 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭

2675 🇹🇭TH2| ไลค์ไอจีคนไทย [เริ่มใน12ชม.] ฿1,500 50 2500 136 ชั่วโมง 37 นาที
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ไอจี โปรไฟล์คนไทย โปรไฟล์มีตัวตน มีการใช้งานจริง โปรไฟล์บุคคลล้วน ไม่มีโปรไฟล์ร้านค้าผสม บริการนี้สามารถใช้ได้ทั้งรูปธรรมดา คลิป IGTV Reels

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งที่ต้องการเพิ่มไลค์
🔹 ตัวอย่าง : https://www.instagram.com/p/CCQbpz

🕒 เริ่มงาน : เริ่มงานภายใน 0-12ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : ไม่รับประกัน พิจารณาก่อนสั่งซื้อ

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เปิดโปรไฟล์เป็นสาธารณะก่อนสั่งงาน
✅ ตรวจสอบลิ้งรูปให้ถูกต้อง
✅ ไม่ซ่อนจำนวนคนกดไลค์
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ กรณีสั่งงานแล้วตั้งไพรเวทหรือลบโพส ระบบหักเงินเต็มจำนวน

#ปั้มไลค์ไอจีคนไทย #เพิ่มไลค์ไอจีคนไทย #ไลค์รูปไอจีคนไทย
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

🇹🇭 Instagram - คอมเม้นต์ไอจี , บันทึกโพส 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭 🇹🇭 Instagram - คอมเม้นต์ไอจี , บันทึกโพส 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭

2676 🇹🇭TH| คอมเม้นต์ไอจีคนไทย กำหนดข้อความได้ [เริ่มใน12ชม] ฿5,000 10 100 -
📌 รายละเอียด : คอมเม้นต์หน้าม้าโดยโปรไฟล์คนไทย
คอมเม้นต์โพสไอจี กำหนดข้อความเอง คอมเม้นต์ต้องไม่ยาวจนเกินไป โปรไฟล์บุคคล ไม่ใช่ร้านค้า ❌ ไม่รับคอมเม้นทางการเมือง ❌ ไม่รับคอมเม้นเชิงลบ ❌

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งโพสที่ต้องการเพิ่มคอมเม้นต์
🔹 ตัวอย่าง : https://www.instagram.com/p/CCQbpz
🔹 1บรรทัด / คอมเม้นต์
🔹 กรุณาใส่เลขกำกับด้านหน้า ตามตัวอย่างด้านล่าง
1. สนใจค่ะ
2. สนใจ
3. สนใจมากครับ

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 1-12ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 100 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 10วัน

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เปิดโปรไฟล์เป็นสาธารณะก่อนสั่งงาน
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

🇹🇭 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭 🇹🇭 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭

404 🇹🇭 🎥 [เซิฟเวอร์ 1] [ TikTok ] เพิ่มติดตาม (คนไทย) [คุณภาพสูง] [ประกัน30วัน] [เริ่ม6ชม] ฿2,000 100 1000 -
☢️ หมายเหตุ : ต้องเปิดเป็นสาธารณะเท่านั้น
🔗 ประเภทลิ้งค์ : ใส่ลิ้งโปรไฟล์ tiktok เต็มทุกครั้ง
🔰 ตัวอย่างลิ้งค์ : https://www.tiktok.com/@cocacolath?

🚀 ความเร็ว : สปีดวันละ 100 - 300 ติดตาม
🚩 เริ่มต้น : เริ่มงานภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากกดสั่งงาน
⚡ ระยะเวลาประกัน : ประกันงาน 30 วัน

[ข้อแนะนำ] โปรดอ่านอย่างละเอียด
❌ ห้ามสั่ง "ลิ้งค์เดิม" ถ้างานยังไม่ขึ้นเสร็จ (คนละลิ้งค์สั่งได้)
❌ ห้ามปั้มซ้อนจากหลายที่ ระบบจะไม่รับผิดชอบหากยอดซ้อน ไม่ครบ
✔ เช็คความถูกต้องของลิ้งค์ก่อนสั่ง
✔ เปิดลิ้งค์ที่จะสั่งให้เป็นสาธารณะ
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

🇹🇭 TikTok - กดไลค์ติ๊กต๊อก,กดหัวใจติ๊กต๊อก 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭 🇹🇭 TikTok - กดไลค์ติ๊กต๊อก,กดหัวใจติ๊กต๊อก 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭

2687 🇹🇭TH| ❤️กดหัวใจ TikTok [เริ่มใน0-3ชม.] ฿3,000 30 300 -
❤️ เพิ่มยอดไลค์ ยอดกดหัวใจ TIK TOK
❤️ โปรไฟล์คนไทยมากด
❤️ โปรไฟล์สมจริง มีการลงคลิป
⚠️ โปรไฟล์ลูกค้าต้องเป็นสาธารณะ

🔹 วิธีสั่งซื้อบริการ 🔹
🔸 ใส่ลิ้งคลิปที่ต้องการเพิ่มไลค์ 🔸
🔸 ตัวอย่าง : https://vt.tiktok.com/ZSC 🔸

#ปั้มหัวใจในTikTokคนไทย #ปั้มไลค์ติ๊กต๊อกคนไทย #กดหัวใจ #ปั้มหัวใจติ๊กต๊อก
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

🇹🇭 Twitter - รวมบริการทวิตเตอร์ 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭 🇹🇭 Twitter - รวมบริการทวิตเตอร์ 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭

2688 🇹🇭TH| ผู้ติดตามทวิตเตอร์คนไทย [ เริ่มใน0-6ชม.] ฿2,500 100 100 -
🇹🇭 เพิ่มผู้ติดตามทวิตเตอร์คนไทย
🇹🇭 คนไทยมีตัวตน ยอดไม่ลดลง

🔹 วิธีสั่งซื้อบริการ 🔹
🔸 ใส่ลิ้งโปรไฟล์เต็ม🔸
🔸 ตัวอย่าง : https://twitter.com/user/ 🔸

🕑 ความเร็ว 100-500 / วัน

⛔ข้อควรทราบ⛔
บัญชีต้องเป็นสาธารณะเท่านั้น ห้ามตั้งไพรเวท
2689 🇹🇭TH| รีทวิตโพสทวิตเตอร์คนไทย [เริ่มใน0-6ชม.] ฿2,500 50 300 -
2690 🇹🇭TH| ไลค์โพสทวิตเตอร์คนไทย [เริ่มใน0-3ชม.] ฿2,500 50 300 -
2691 🇹🇭TH| คอมเม้นหน้าม้า ตอบกลับโพสทวีตคนไทย [เริ่มใน0-3ชม.] ฿5,000 10 300 -
🇹🇭 เขียนคอมเม้นต์ ตอบกลับโพสทวีต
🇹🇭 กำหนดข้อความเองทั้งหมด
🇹🇭 โปรไฟล์ที่มาคอมเม้นเป็นคนไทย
⚠️ ไม่รับข้อความ การเมือง,ด่าว่าผู้อื่น ⚠️
🕑 เริ่มงานใน 0-3 ชั่วโมง
❌ โพสต้องเป็นสาธารณะเท่านั้น ❌
❌ หากลบโพส หรือตั้งไพรเวท ❌
❌ ระบบจะคิดเงินเต็มจำนวน ❌

✅ การสั่งซื้อ ✅
ใส่ลิ้งโพส
ใส่ข้อความที่ต้องการ 1บรรทัด : 1เม้น
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

🇹🇭 LINE@ / LINE OA - เพิ่มติดตาม 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭 🇹🇭 LINE@ / LINE OA - เพิ่มติดตาม 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭

1404 🇹🇭🇺🇸 ( Promotion ) ปั้มติดตาม LINE@ ( ใส่ ID LINE ) เริ่มงานทันที 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭 ฿1,500 3000 10000 -
📌 รายละเอียด : เพิ่มเพื่อนแอพ LINE@ หรือ Line official account
ขึ้นทั้งจำนวนเพื่อนและจำนวนติดตาม ไม่สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ ยอดติดตามไม่ค่อยลด ยอดบล็อคน้อย ปลอดภัยไม่ทำให้ไลน์ถูกแบน

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งเพิ่มเพื่อน
🔹 ตัวอย่าง : @144ltpqm

🕒 เริ่มงานใน 0-12 ชม.
🚀 ความเร็ว 500-2000 / 24ชั่วโมง

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ สามารถทำได้ทุกบัญชี ไม่ว่าสายขาว สายเทา
✅ การใส่ออเดอร์ ช่องลิ้งสั่งงาน ให้ใส่ @ นำหน้า ID เช่น @144ltpqm เป็นต้น
✅ ระบบเริ่มงานไวโดยปกติเริ่มทันทีหลังจากสั่ง
✅ ยอดจะไม่อัพเดตในทันที โดยปกติ Line จะอัพเดตยอดทุกๆ 4-6 ชั่วโมง
1403 🇹🇭🇺🇸 ปั้มติดตาม LINE@ ( ใส่ ID LINE ) เริ่มงานทันที 🇹🇭 (คนไทย) 🇹🇭 ฿1,800 50 10000 -
📌 รายละเอียด : เพิ่มเพื่อนแอพ LINE@ หรือ Line official account
ขึ้นทั้งจำนวนเพื่อนและจำนวนติดตาม ไม่สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ ยอดติดตามไม่ค่อยลด ยอดบล็อคน้อย ปลอดภัยไม่ทำให้ไลน์ถูกแบน

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งเพิ่มเพื่อน
🔹 ตัวอย่าง : @144ltpqm

🕒 เริ่มงานใน 0-12 ชม.
🚀 ความเร็ว 500-2000 / 24ชั่วโมง

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ สามารถทำได้ทุกบัญชี ไม่ว่าสายขาว สายเทา
✅ การใส่ออเดอร์ ช่องลิ้งสั่งงาน ให้ใส่ @ นำหน้า ID เช่น @144ltpqm เป็นต้น
✅ ระบบเริ่มงานไวโดยปกติเริ่มทันทีหลังจากสั่ง
✅ ยอดจะไม่อัพเดตในทันที โดยปกติ Line จะอัพเดตยอดทุกๆ 4-6 ชั่วโมง
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

🌎 🌈 บริการยอด (คละประเทศ) 🌈

2713 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 ฿54 1000 1000000 11 ชั่วโมง 8 นาที
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

Facebook - บริการที่ดีที่สุด Facebook - บริการที่ดีที่สุด

5013 Facebook - วิว ฿68 500 500000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/username/videos/178792127558145
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 1k-10k/วัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม

หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าเกินไป ความเร็ว 10k จนกว่าจะอัปเดต Facebook ครั้งต่อไป
5014 Facebook - ไลค์เพจ ~ สูงสุด 50k ~ ❌ไม่รับประกัน ฿59 100 500000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/pagename
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 500-1k/วัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม

หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าเกินไป ความเร็ว 1k จนกว่าจะอัปเดต Facebook ครั้งต่อไป
5015 Facebook - ไลค์เพจ ~ สูงสุด 200k ~ ❌ไม่รับประกัน ฿97 100 200000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/pagename
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 20k-50k/วัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม

หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าเกินไป ความเร็ว 1k จนกว่าจะอัปเดต Facebook ครั้งต่อไป
5016 Facebook - ไลค์เพจ ~ สูงสุด 50k ~ ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿112 10 150000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/pagename
เริ่ม: 0-30 นาที
ความเร็ว: 1k-5k/วัน
♻️ รับประกันยอด 30 วัน
หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าเกินไป ความเร็ว 1k-5k จนกว่าจะอัปเดต Facebook ครั้งต่อไป
5017 Facebook - โพสต์ไลค์ ~ สูงสุด 10k ~ ❌ไม่รับประกัน ฿26 100 100000 57 นาที
ลิงค์: https;//www.facebook.com/pagename/posts/3091021417577334
เริ่ม: 0-60 นาที
ความเร็ว: 5k-20k/วัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม

หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าเกินไป ความเร็วปัจจุบันจนถึงการอัปเดต Facebook ครั้งต่อไป
5018 Facebook - ผู้ติดตาม ~ สูงสุด 50k ~ ❌ไม่รับประกัน ฿59 500 500000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/pagename/posts/3091021417577334
เริ่ม: 0-60 นาที
ความเร็ว: 500-1k/วัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม

หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าเกินไป ความเร็วปัจจุบันจนถึงการอัปเดต Facebook ครั้งต่อไป
5019 Facebook - Story Views ฿45 50 4000 -
ลิงค์: ลิงค์เรื่อง
เริ่ม: 0-60 นาที
ความเร็ว: 1k-10k/วัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม

หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าเกินไป ความเร็วปัจจุบันจนถึงการอัปเดต Facebook ครั้งต่อไป
5020 Facebook - 𝙂𝙧𝙤𝙪𝙥 𝙈𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧𝙨 ฿130 1000 1000000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/groups/40584511933133040
เริ่ม: 0-24hrs
ความเร็ว: 1k-10k/วัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม

หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าเกินไป ความเร็วปัจจุบันจนถึงการอัปเดต Facebook ครั้งต่อไป
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

Facebook - เพิ่มยอดไลค์+ติดตาม แฟนเพจ ❌ไม่รับประกัน Facebook - เพิ่มยอดไลค์+ติดตาม แฟนเพจ ❌ไม่รับประกัน

1483 ถูกใจเพจ Facebook [ไม่เติม] [ลดลง7%] [50K] [เริ่ม 0-1 ชม.] 🛑 ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ 🛑 ฿29 500 10000000 55 ชั่วโมง 45 นาที
ไม่มีการเติม
ลดลง: ~ 7เปอร์เซ็นต์
ซื้อได้สูงสุด: 50K
เวลาเริ่มต้น: 0-1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 5K / วัน

🛑 ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ 🛑โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนสั่งซื้อบริการ
1480 ถูกใจ + ติดตามเพจ Facebook [160K] [ไม่เติม] [ยอดเพิ่มค่อนข้างช้า] 🛑 ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ 🛑 ฿31 500 50000000 798 ชั่วโมง 4 นาที
เริ่ม: 0 - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 - 1K / วัน
คุณภาพ: จริง
การรับประกัน: ไม่มี
อัตราการลดลง: 0 - 30 เปอร์เซ็นต์

ลิงค์: ลิงค์แฟนเพจเฟสบุ๊ค
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✔️ไม่เติม / ไม่คืนเงิน / ไม่ยกเลิก / ไม่บางส่วน ทุกกรณี
🛑 ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ 🛑โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนสั่งซื้อบริการ
1482 ถูกใจเพจ Facebook [ไม่เติม] [200K] [เริ่ม 0-2 ชม.] 🛑 ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ 🛑 ฿29 500 500000 -
ไม่เติม
ซื้อได้สูงสุด: 200K
เวลาเริ่มต้น: 0-2 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K / วัน

🛑 ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ 🛑โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนสั่งซื้อบริการ
1479 ถูกใจ + ติดตามเพจ Facebook [1M] [ไม่เติม] [ยอดเพิ่มค่อนข้างช้า] 🛑 ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ 🛑 ฿41 100 50000 8 ชั่วโมง 4 นาที
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ลิงค์แฟนเพจเฟสบุ๊ค
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✔️ไม่เติม / ไม่คืนเงิน / ไม่ยกเลิก / ไม่บางส่วน ทุกกรณี
🛑 ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ 🛑โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนสั่งซื้อบริการ
1481 ถูกใจ + ติดตามเพจ Facebook [200K] [ลด 0-5%] [ไม่เติม] 🛑 ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ 🛑 ฿41 100 50000 -
❌บริการนี้ไม่มีการรับประกัน
❌ยอดอาจจะลดลงมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์
❌ถ้าคุณสั่งซื้อแสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไข

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 - 1K / วัน
คุณภาพ: จริง
การรับประกัน: ไม่มี
ดรอป: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์ [หรืออาจจะสูงกว่า]

ลิงค์: ลิงค์แฟนเพจเฟสบุ๊ค
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
❌ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วน หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
🛑 ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ 🛑โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนสั่งซื้อบริการ
1484 ถูกใจเพจ Facebook [ไม่เติม] [ลดลง~5%] [20K] [เริ่ม 1 ชม.] 🛑 ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ 🛑 ฿41 100 50000 -
ไม่เติม
ลดลง 5 เปอร์เซ็นต์
เวลาเริ่มต้น: 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 20K / วัน

🛑 ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ 🛑โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนสั่งซื้อบริการ
1485 ถูกใจเพจ Facebook [20K] [ยอดเพิ่มค่อนข้างช้า] 🛑 ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ 🛑 ฿41 100 50000 -
เวลาเริ่มต้น: ทันที - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 5K /วัน
เติมยอดเมื่อลด: ไม่มีการเติม
รายละเอียด: เร็ว

🛑 ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ 🛑โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนสั่งซื้อบริการ
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

Facebook - เพิ่มยอดไลค์+ติดตาม แฟนเพจ ♻️ รับประกันยอด (SV1) Facebook - เพิ่มยอดไลค์+ติดตาม แฟนเพจ ♻️ รับประกันยอด (SV1)

2439 ไลค์เพจ Facebook [ของจริง] ไม่รับประกันยอด 🛑 ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ 🛑 ฿31 500 10000000 98 ชั่วโมง 32 นาที
เริ่มต้น: 0 - 24 ชม
ประนีประนอม: 100 - 250 / วัน
คาสิโน: จริง
รีฟิล: ไม่

ลิงค์ ลิงค์ ลิงค์ Facebook
ลิงค์แปล: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้โปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️จะใส่จะอ้างว่าใส่ลิงค์ลิงค์...
✔️จะถือว่าคุ้มที่จะเปลี่ยน/ลบลิงค์

✔️ ท้าดรอปที่ 0-10% ณ โป้ปองเกี่ยวกับบริการที่คุณอาจทำ เย้เย้เย้เย้เย้ไม่เ...
2438 ไลค์เพจ Facebook + ผู้ติดตาม - ไม่มีการเติมยอด 🛑 ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ 🛑 ฿31 500 500000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 300 - 500 / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมเงินหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติมยอด/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2437 ไลค์เพจ Facebook + ผู้ติดตาม [ ลดลงเล็กน้อย ] ไม่รับประกันยอด 🛑 ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ 🛑 ฿43 100 50000 4 ชั่วโมง 33 นาที
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 100 - 250 / วัน
คุณภาพ: จริง
เติมยอด: ไม่

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️สั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากใส่ลิงค์ผิด
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยน/ลบลิงค์

✔️อัตราการดรอปอยู่ที่ 0-10% ณ ตอนนี้ นี่เป็นบริการที่ไม่มีการเติม ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมยอดได้แม้ลดลง 100% เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดท Facebook
2447 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ ไม่ดรอป ] R30 ♻️ ฿51 500 400000 109 ชั่วโมง 30 นาที
✔️สูงสุดคือ 5KX1 = 5K

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สามารถเติมได้หากอัตราการดรอป 5% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ คำสั่งซื้อควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หากคุณสั่งซื้อทั้งหมดมากกว่า 5,000 รายการโดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน และจะไม่ยอมรับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
2474 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ ไม่ดรอป ] เติมยอดอัตโนมัติ 30 วัน ♻️ 🌀 ฿65 100 100000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 4K - 7K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : 30 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️คำสั่งซื้อจะเติมอัตโนมัติหากอัตราการดรอปอยู่ที่ 10% มิฉะนั้นจะไม่
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2441 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ ไม่ดรอป ] R60 ♻️ ฿68 200 50000000 22 ชั่วโมง 47 นาที
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 10K - 15K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 60 วัน
ดรอป: 0 - 2%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมเงินหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้
2449 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ HD ] R30 ♻️ ฿67 100 50000 -
✔️จัดลำดับใหม่ 5KX5 = 25K

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สามารถเติมได้หากอัตราการดรอป 5% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ คำสั่งซื้อควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยไม่ได้ดำเนินการ หากคุณสั่งซื้อยอดรวมมากกว่า 25,000 รายการโดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน และจะไม่ยอมรับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
2490 เพิ่มยอดติดตามแฟนเพจ [ ไม่ดรอป ] เติมยอดอัตโนมัติ 30 วัน ♻️ 🌀 ฿74 500 1000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
4943 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ไม่ดรอป] R30 ♻️ ฿76 200 2500000 -
✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 - 1K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สามารถเติมเงินได้หากอัตราการดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมเงินหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้
2451 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ HQ ] R45 ♻️ ฿86 100 10000 -
✔️สูงสุดคือ 5KX1 = 5K

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: 45 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สามารถเติมได้หากอัตราการดรอป 5% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ คำสั่งซื้อควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หากคุณสั่งซื้อทั้งหมดมากกว่า 5,000 รายการโดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน และจะไม่ยอมรับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
2430 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ไม่ดรอป] R30 ♻️ ฿89 50 10000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 - 2K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2431 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [คนแท้ 100%] R30 ♻️ ฿92 50 10000000 134 ชั่วโมง 41 นาที
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 3K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2475 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ ไม่ดรอป ] เติมยอดอัตโนมัติ 30 วัน ♻️ 🌀 ฿97 500 15000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 4K - 7K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : 30 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️คำสั่งซื้อจะเติมอัตโนมัติหากอัตราการดรอปอยู่ที่ 10% มิฉะนั้นจะไม่
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2432 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ไม่ดรอป] R45 ♻️ ฿101 50 90000000 -
✔️จัดลำดับใหม่ 5KX20 = ​​100K

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 3K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: 45 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สามารถเติมได้หากอัตราการดรอป 5% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ ควรสั่งซื้อครั้งละ 5000 และรอให้ระบบดำเนินการเสร็จสิ้นกอน หากคุณสั่งซื้อทั้งหมดมากกว่า 100,000 ติดตาม โดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน จะไม่รับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
5126 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [คนจริง] R30 ♻️ ฿102 100 1000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️เติมได้ก็ต่อเมื่ออัตราการดรอปมากกว่า 10%
✔️รับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
✔️ การรับประกันการเติมยอดจะถูกเพิกถอนหากเพจถูกตั้งค่าเป็นส่วนตัวหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ
2457 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ ไม่ดรอป ] R60 ♻️ ฿104 100 10000 -
✔️สูงสุดคือ 5KX1 = 5K

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 60 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ คำสั่งซื้อควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หากคุณสั่งซื้อทั้งหมดมากกว่า 5,000 รายการโดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน และจะไม่ยอมรับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
2445 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ คนแท้ 100% ] R45 ♻️ ฿104 100 500000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 - 1K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: 45 วัน
ดรอป: 0 - 2%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สามารถเติมเงินได้หากอัตราการดรอป 5% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมเงินหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้
2468 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ คนจริง 100% ] เติมยอดอัตโนมัติ 45 วัน ♻️ 🌀 ฿104 100 100000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 4K - 7K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : 45 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️คำสั่งซื้อจะเติมอัตโนมัติหากอัตราการดรอปอยู่ที่ 10% มิฉะนั้นจะไม่
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2477 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ ไม่ดรอป ] เติมยอดอัตโนมัติ 45 วัน ♻️ 🌀 ฿104 500 6000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 4K - 7K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : 45 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️คำสั่งซื้อจะเติมอัตโนมัติหากอัตราการดรอปอยู่ที่ 10% มิฉะนั้นจะไม่
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2486 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ คนจริง ] เติมยอดอัตโนมัติ 30 วัน ♻️ 🌀 ฿104 500 50000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 - 2K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️คำสั่งซื้อจะเติมอัตโนมัติหากอัตราการดรอปอยู่ที่ 10% มิฉะนั้นจะไม่
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2488 เพิ่มยอดติดตามแฟนเพจ [ ไม่ดรอป ] R30 ♻️ ฿107 100 10000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2452 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ HQ ] R45 ♻️ ฿108 100 150000 -
✔️จัดลำดับใหม่ 5KX5 = 25K

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: 45 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สามารถเติมได้หากอัตราการดรอป 5% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ คำสั่งซื้อควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยไม่ได้ดำเนินการ หากคุณสั่งซื้อยอดรวมมากกว่า 25,000 รายการโดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน และจะไม่ยอมรับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
2458 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ HQ ] R60 ♻️ ฿108 50 2147483647 -
✔️จัดลำดับใหม่ 5KX10 = 50K

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 60 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ คำสั่งซื้อควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยไม่ได้ดำเนินการ หากคุณสั่งซื้อทั้งหมดมากกว่า 50,000 รายการโดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน และจะไม่ยอมรับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
2478 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ ไม่ดรอป ] เติมยอดอัตโนมัติ 60 วัน ♻️ 🌀 ฿108 500 20000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 4K - 7K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : 60 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️คำสั่งซื้อจะเติมอัตโนมัติหากอัตราการดรอปอยู่ที่ 10% มิฉะนั้นจะไม่
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2442 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ ไม่ดรอป ] R90 ♻️ ฿110 100 10000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 10K - 15K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 90 วัน
ดรอป: 0 - 2%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมเงินหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้
2453 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ HQ ] R45 ♻️ ฿111 100 100000 -
✔️จัดลำดับใหม่ 5KX10 = 50K

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: 45 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สามารถเติมได้หากอัตราการดรอป 5% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ คำสั่งซื้อควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยไม่ได้ดำเนินการ หากคุณสั่งซื้อทั้งหมดมากกว่า 50,000 รายการโดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน และจะไม่ยอมรับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
2459 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ ไม่ดรอป ] R60 ♻️ ฿111 100 10000000 -
✔️จัดลำดับใหม่ 5KX20 = ​​100K

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 60 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ คำสั่งซื้อควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยไม่ได้ดำเนินการ หากคุณสั่งซื้อทั้งหมดมากกว่า 100,000 รายการโดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน และจะไม่รับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
2489 เพิ่มยอดติดตามแฟนเพจ [ไม่ดรอป] R45 ♻️ ฿111 100 10000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 - 2K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 45 วัน

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️ไม่เติม / ไม่คืนเงิน / ไม่ยกเลิก / ไม่บางส่วน ทุกกรณี
2454 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ HQ ] R45 ♻️ ฿119 75 250000000 -
✔️จัดลำดับใหม่ 5KX20 = ​​100K

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: 45 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สามารถเติมได้หากอัตราการดรอป 5% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ คำสั่งซื้อควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยไม่ได้ดำเนินการ หากคุณสั่งซื้อทั้งหมดมากกว่า 100,000 รายการโดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน และจะไม่รับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
2484 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ไม่ดรอป] R180 ♻️ ฿119 100 20000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: 180 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2433 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ไม่ดรอป] R60 ♻️ ฿121 100 200000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 3K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 60 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สามารถเติมเงินได้หากอัตราการดรอป 5% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ คำสั่งซื้อควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยไม่ได้ดำเนินการ หากคุณสั่งซื้อทั้งหมดมากกว่า 500,000 รายการโดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน และจะไม่รับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
2460 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ คนจริง ] R60 ♻️ ฿120 100 10000000 -
✔️จัดลำดับใหม่ 5KX100 = 500K

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 60 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ คำสั่งซื้อควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยไม่ได้ดำเนินการ หากคุณสั่งซื้อทั้งหมดมากกว่า 500,000 รายการโดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน และจะไม่รับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
2455 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ HQ ] R45 ♻️ ฿122 50 10000000 -
✔️จัดลำดับใหม่ 5KX100 = 500K

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: 45 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สามารถเติมได้หากอัตราการดรอป 5% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ คำสั่งซื้อควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยไม่ได้ดำเนินการ หากคุณสั่งซื้อทั้งหมดมากกว่า 500,000 รายการโดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน และจะไม่รับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
2491 เพิ่มยอดติดตามแฟนเพจ [ คนจริง ] R60 ♻️ ฿125 100 10000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 60 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2470 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ ไม่ดรอป ] เติมยอดอัตโนมัติ 60 วัน ♻️ 🌀 ฿126 100 5000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 4K - 7K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : 60 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️คำสั่งซื้อจะเติมอัตโนมัติหากอัตราการดรอปอยู่ที่ 10% มิฉะนั้นจะไม่
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
4945 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ไม่ดรอป] R30 ♻️ ฿130 10 150000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 10K - 15K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️เติมได้ก็ต่อเมื่ออัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️รับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
✔️ การรับประกันการเติมเงินจะถูกเพิกถอนหากเพจถูกตั้งค่าเป็นส่วนตัวหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ

✔️บริการของตัวเองเพื่อให้สามารถยกเลิก / บางส่วนได้ตลอดเวลาโดยมีเหตุผลที่ถูกต้อง
2476 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ ไม่ดรอป ] เติมยอดอัตโนมัติ 30 วัน ♻️ 🌀 ฿133 100 70000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 4K - 7K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : 30 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️คำสั่งซื้อจะเติมอัตโนมัติหากอัตราการดรอปอยู่ที่ 10% มิฉะนั้นจะไม่
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2492 เพิ่มยอดติดตามแฟนเพจ [ คนจริง ] R90 ♻️ ฿133 100 10000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 90 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2482 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ คนจริง 100% ] R30 ♻️ ฿127 20 125000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 - 3K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️ไม่เติม / ไม่คืนเงิน / ไม่ยกเลิก / ไม่บางส่วน ทุกกรณี
2443 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ คนแท้ 100% ] R60 ♻️ ฿139 100 100000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 5K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 60 วัน
ดรอป: 0 - 2%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สามารถเติมเงินได้หากอัตราการดรอป 5% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมเงินหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้
4946 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ไม่ดรอป] R30 ♻️ ฿140 100 750000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 7K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️เติมได้ก็ต่อเมื่ออัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️รับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
✔️ การรับประกันการเติมเงินจะถูกเพิกถอนหากเพจถูกตั้งค่าเป็นส่วนตัวหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ

✔️บริการของตัวเองเพื่อให้สามารถยกเลิก / บางส่วนได้ตลอดเวลาโดยมีเหตุผลที่ถูกต้อง
4947 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [คนจริง] R30 ♻️ ฿140 100 150000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️เติมได้ก็ต่อเมื่ออัตราการดรอปมากกว่า 10%
✔️รับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
✔️ การรับประกันการเติมเงินจะถูกเพิกถอนหากเพจถูกตั้งค่าเป็นส่วนตัวหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ
4948 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ไม่ดรอป] R60 ♻️ ฿140 100 150000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 60 วัน

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️เติมได้ก็ต่อเมื่ออัตราการดรอปมากกว่า 10%
✔️รับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
✔️ การรับประกันการเติมยอดจะถูกเพิกถอนหากเพจถูกตั้งค่าเป็นส่วนตัวหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ
2471 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ HQ ] เติมยอดอัตโนมัติ 60 วัน ♻️ 🌀 ฿144 100 100000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 4K - 7K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : 60 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️คำสั่งซื้อจะเติมอัตโนมัติหากอัตราการดรอปอยู่ที่ 10% มิฉะนั้นจะไม่
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2469 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ HD ] เติมยอดอัตโนมัติ 45 วัน ♻️ 🌀 ฿148 100 100000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 4K - 7K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : 45 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️คำสั่งซื้อจะเติมอัตโนมัติหากอัตราการดรอปอยู่ที่ 10% มิฉะนั้นจะไม่
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2485 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ไม่ดรอป] R365 ♻️ ฿148 100 80000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: 365 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2444 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ คนแท้ 100% ] R90 ♻️ ฿156 100 150000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 5K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 90 วัน
ดรอป: 0 - 2%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมเงินหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้
2479 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ ไม่ดรอป ] เติมยอดอัตโนมัติ 90 วัน ♻️ 🌀 ฿163 100 50000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 4K - 7K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : 90 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️คำสั่งซื้อจะเติมอัตโนมัติหากอัตราการดรอปอยู่ที่ 10% มิฉะนั้นจะไม่
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2462 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ คนจริง ] รับประกันยอดตลอดชีพ ♻️ ฿720 100 10000 -
✔️สูงสุดคือ 5KX1 = 5K

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : ตลอดชีพ
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ คำสั่งซื้อควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หากคุณสั่งซื้อทั้งหมดมากกว่า 5,000 รายการโดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน และจะไม่ยอมรับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
2435 ไลค์เพจ + ผู้ติดตาม Facebook [ไม่ดรอป] เติมยอดตลอดชีพ ♻️ ฿720 100 10000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 10K - 15K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : ตลอดชีพ
ดรอป: 0 - 2%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมเงินหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้
2473 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ คนจริง ] เติมยอดอัตโนมัติตลอดชีพ ♻️ 🌀 ฿774 100 100000000 -
2434 ไลค์เพจ + ผู้ติดตาม Facebook [ของจริง 100%] เติมยอดตลอดชีพ ♻️ ฿774 100 100000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 5K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : ตลอดชีพ
ดรอป: 0 - 2%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมเงินหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้
2463 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ คนจริง ] รับประกันยอดตลอดชีพ ♻️ ฿815 100 25000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : ตลอดชีพ
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ คำสั่งซื้อควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยไม่ได้ดำเนินการ หากคุณสั่งซื้อยอดรวมมากกว่า 25,000 รายการโดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน และจะไม่ยอมรับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
2480 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ คนจริง ] เติมยอดอัตโนมัติตลอดชีพ ♻️ 🌀 ฿845 500 100000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 4K - 7K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : ตลอดชีพ
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️คำสั่งซื้อจะเติมอัตโนมัติหากอัตราการดรอปอยู่ที่ 10% มิฉะนั้นจะไม่
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2464 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ คนจริง ] รับประกันยอดตลอดชีพ ♻️ ฿852 100 2147483647 -
✔️จัดลำดับใหม่ 5KX10 = 50K

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : ตลอดชีพ
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ คำสั่งซื้อควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยไม่ได้ดำเนินการ หากคุณสั่งซื้อทั้งหมดมากกว่า 50,000 รายการโดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน และจะไม่ยอมรับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
2465 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ HQ ] รับประกันยอดตลอดชีพ ♻️ ฿929 100 50000000 -
✔️จัดลำดับใหม่ 5KX20 = ​​100K

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : ตลอดชีพ
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ คำสั่งซื้อควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยไม่ได้ดำเนินการ หากคุณสั่งซื้อทั้งหมดมากกว่า 100,000 รายการโดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน และจะไม่รับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
2493 เพิ่มยอดติดตามแฟนเพจ [ คนจริง ] รับประกันยอดตลอดชีพ ♻️ ฿929 100 10000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ตลอดชีพ
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
2466 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ ไม่ดรอป ] รับประกันยอดตลอดชีพ ♻️ ฿968 100 75000000 -
✔️จัดลำดับใหม่ 5KX100 = 500K

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : ตลอดชีพ
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สั่งเติมได้ถ้าดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

✔️ คำสั่งซื้อควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยไม่ได้ดำเนินการ หากคุณสั่งซื้อทั้งหมดมากกว่า 500,000 รายการโดยใช้บริการนี้สำหรับลิงก์เดียวกัน และจะไม่รับการร้องเรียนสำหรับปัญหานี้
4949 เพิ่มยอดติดตามแฟนเพจ [ คนจริง ] รับประกันยอดตลอดชีพ ♻️ ฿968 100 40000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 7K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : ตลอดชีพ

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️เติมได้ก็ต่อเมื่ออัตราการดรอปมากกว่า 10%
✔️รับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
✔️ การรับประกันการเติมยอดจะถูกเพิกถอนหากเพจถูกตั้งค่าเป็นส่วนตัวหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ

✔️บริการของตัวเองเพื่อให้สามารถยกเลิก / บางส่วนได้ตลอดเวลาโดยมีเหตุผลที่ถูกต้อง
4950 เพิ่มยอดติดตามแฟนเพจ [ คนจริง ] รับประกันยอดตลอดชีพ ♻️ ฿1,091 100 250000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 10K - 15K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : ตลอดชีพ

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️เติมได้ก็ต่อเมื่ออัตราการดรอปมากกว่า 10%
✔️รับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
✔️ การรับประกันการเติมยอดจะถูกเพิกถอนหากเพจถูกตั้งค่าเป็นส่วนตัวหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ

✔️บริการของตัวเองเพื่อให้สามารถยกเลิก / บางส่วนได้ตลอดเวลาโดยมีเหตุผลที่ถูกต้อง
2472 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม [ HQ ] เติมยอดอัตโนมัติตลอดชีพ ♻️ 🌀 ฿1,211 100 90000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 4K - 7K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : ตลอดชีพ (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์ : ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️คำสั่งซื้อจะเติมอัตโนมัติหากอัตราการดรอปอยู่ที่ 10% มิฉะนั้นจะไม่
✔️ไม่มีการเติมหากการนับการเริ่มสั่งลดลงตลอดกาล
✔️ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วนหากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนตลอดกาล
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

Facebook - เพิ่มยอดไลค์+ติดตาม แฟนเพจ ♻️ รับประกันยอด (SV3) Facebook - เพิ่มยอดไลค์+ติดตาม แฟนเพจ ♻️ รับประกันยอด (SV3)

5022 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม R30 ❌ ไม่รับประกัน ฿44 100 100000000 4 ชั่วโมง 58 นาที
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4811 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม R15 ♻️ รับประกัน 15 วัน ฿130 100 20000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 15 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4814 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม R30 ♻️ รับประกัน 30 วัน ฿139 100 5000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4815 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม R30 ♻️ รับประกัน 30 วัน ฿140 10 150000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4816 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม R30 ♻️ รับประกัน 30 วัน ฿170 100 5000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4813 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม R30 ♻️ รับประกัน 30 วัน ฿204 100 20000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4817 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม R180 ♻️ รับประกัน 180 วัน ฿434 100 20000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 180 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4818 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม R365 ♻️ รับประกัน 365 วัน ฿678 100 20000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 365 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4812 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม ♻️ รับประกันยอดตลอดชีพ ฿126 100 150000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกันยอดตลอดชีพ
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4819 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม ♻️ รับประกันยอดตลอดชีพ ฿929 100 20000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกันยอดตลอดชีพ
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4820 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ฿77,374,484 100000 10000000 -
4821 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม BRAZIL ♻️ รับประกัน 30 วัน ฿202 10 10000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นคนบราซิล

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4823 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐥𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡 ♻️ รับประกัน 30 วัน ฿160 100 20000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นคน Bangladesh

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4822 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม Latin ( Spanish Speaking ) ♻️ รับประกัน 30 วัน ฿233 10 10000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นคน Latin

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4824 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚, 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐥𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡 ♻️ รับประกัน 30 วัน ฿358 100 20000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นคน Bangladesh | India | Pakistan

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4825 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ฿77,374,484 100000 10000000 -
4826 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม R45 ♻️ รับประกัน 45 วัน ฿271 10 150000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 45 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4827 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม R180 ♻️ รับประกัน 180 วัน ฿484 100 20000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 180 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4828 ไลค์เพจเฟสบุ๊ค+ผู้ติดตาม ♻️ รับประกันยอดตลอดชีพ ฿968 10 10000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกันยอดตลอดชีพ
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

Facebook - เพิ่มยอดไลค์+ติดตาม แฟนเพจ ♻️ รับประกันยอด (SV4) Facebook - เพิ่มยอดไลค์+ติดตาม แฟนเพจ ♻️ รับประกันยอด (SV4)

5245 Facebook ไลค์เพจ [ เริ่มใน 0-24 ชม ] [ สูงสุด 50K ] [ลดลง: 3-8%] [เติม: ไม่] [ความเร็ว: 10K - 20K / วัน] 🔥🔥 ฿133 25 50000 -
1381 ♻️ xxxxxxxxxx ♻️ รับประกัน 30 วัน ♻️ xxxxxxxxxx ♻️ ฿1,000,000 1000 1000 -
752 SV1 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30วัน ] [ ไม่ลดลง ] [1 - 5K / day] ♻🔥 ฿116 200 100000 52 ชั่วโมง 47 นาที
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
754 SV2 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30วัน ] [ ไม่ลดลง ] [1-5K / day] ♻ ฿56 500 5000 34 ชั่วโมง 39 นาที
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
755 SV3 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30วัน ] [ ไม่ลดลง ] 100-200/D ฿105 100 1000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
760 SV4 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30วัน ] [ ไม่ลดลง ] [1-5K / day] ♻ ฿130 100 100000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
761 SV5 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30วัน ] [ ไม่ลดลง ] [1-5K / day] ♻ ฿74 100 25000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
753 SV9 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30วัน ] [ ไม่ลดลง ] [2-5K / day] ♻ ฿118 100 7000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
773 SV10 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน24ชม ,♻️ รับประกัน 30วัน ] [ ไม่ลดลง ] [1-5K / day] ♻ ฿135 50 10000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
781 SV11 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-1 ชม ,♻️ รับประกัน 30วัน ] [ ไม่ลดลง ] [Speed: 2K/Day] ฿202 100 500000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
787 SV12 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-1 ชม ,♻️ รับประกัน 30วัน ] [ ไม่ลดลง ] [Speed: 5K/Day] ฿164 100 100000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
757 SV1 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 24 ชม ,♻️ AR 30 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [4-7K / day] ♻💠 ฿122 100 50000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
758 SV2 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 24 ชม ,♻️ AR 30 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [5-15K / day] ♻💠 ฿126 100 100000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
759 SV3 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 24 ชม ,♻️ AR 30 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [5-15K / day] ♻💠 ฿128 100 50000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
764 SV4 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 24 ชม ,♻️ AR 30 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [4-7K / day] [Max 70M] ♻💠 ฿133 100 1000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1382 ♻️ xxxxxxxxxx ♻️ รับประกัน 45 วัน ♻️ xxxxxxxxxx ♻️ ฿1,000,000 1000 1000 -
808 SV1 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-24 ชม ,♻️ รับประกัน 45 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [Speed: 5K/Day] ฿143 100 40000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 45 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
762 SV2 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-24 ชม ,♻️ รับประกัน 45 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [5-15K / day] ♻ ฿128 25 125000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 45 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
768 SV6 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-24 ชม ,♻️ รับประกัน 45 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [1-5K / day] ♻ ฿122 100 100000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 45 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
770 SV7 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-24 ชม ,♻️ รับประกัน 45 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [1-5K / day] ♻ ฿130 75 250000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 45 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
767 SV1 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-24 ชม ,♻️ รับประกัน AR 45 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [4-7K / day] ♻💠 ฿115 500 7000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 45 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
778 SV3 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-24 ชม ,♻️ รับประกัน AR 45 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [5-10K / day] ♻💠 ฿231 100 1000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 45 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1383 ♻️ xxxxxxxxxx ♻️ รับประกัน 60 วัน ♻️ xxxxxxxxxx ♻️ ฿1,000,000 1000 1000 -
5243 Facebook ไลค์เพจ [ สูงสุด 200K ] [เติม: 60 วัน] [เริ่มใน 0-24 ชม] [ความเร็ว: 10K - 20K / วัน] 🔥💧🔥♻ ฿128 100 100000 -
เริ่ม: 0 - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 10K - 20K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 60 วัน
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์: ใส่ลิงค์เพจเฟสบุ๊ค
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🟢 เราไม่สามารถเติมเงิน / คืนเงิน / ยกเลิก / บางส่วนได้หากชื่อผู้ใช้เปลี่ยน
🟢 เติม: อัตราดรอปต้องมากกว่า 10%
🟢 คำสั่งจะเสร็จสมบูรณ์หากการนับเริ่มต้นลดลง
🟢 อย่าทำให้บัญชีเป็นส่วนตัว
783 SV3 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-24 ชม ,♻️ รับประกัน 60 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [Refill Button] ♻♻️ ฿137 100 10000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 60 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
782 SV1 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-24 ชม ,♻️ รับประกัน AR 60 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [5-10K / day] ♻💠 ฿159 100 100000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 60 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
791 SV2 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-24 ชม ,♻️ รับประกัน AR 60 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [10-15K / day] ♻💠 ฿139 100 5000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 60 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
769 SV3 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-24 ชม ,♻️ รับประกัน AR 60 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [4-7K / day] ♻💠 ฿118 500 20000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 60 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1384 ♻️ xxxxxxxxxx ♻️ รับประกัน 90-180 วัน ♻️ xxxxxxxxxx ♻️ ฿1,000,000 1000 1000 -
774 SV1 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-24 ชม ,♻️ รับประกัน AR 90 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [4-7K / day] ♻💠 ฿179 100 50000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 90 วัน (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
798 SV4 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-2 ชม ,♻️ รับประกัน 90 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [Speed: 100-500/Day] ฿216 100 750000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 90 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
784 SV5 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-48 ชม ,♻️ รับประกัน 180วัน ] [ ไม่ลดลง ] [1-5K / day] [Refill Button] ♻♻️ ฿130 100 20000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 180 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
804 SV6 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-8 ชม ,♻️ รับประกัน 180วัน ] [ ไม่ลดลง ] [Speed: 2.5K/Day] ฿392 100 200000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 180 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1385 ♻️ xxxxxxxxxx ♻️ รับประกันยอดตลอดชีพ ♻️ xxxxxxxxxx ♻️ ฿1,000,000 1000 1000 -
797 SV1 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-48 ชม ,♻️ รับประกัน 365 วัน ] [ ไม่ลดลง ] [1-5K / day] ♻ ฿163 100 80000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 365 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
5244 Facebook ไลค์เพจ [ เริ่มใน 0-24 ชม ] [ สูงสุด 100K ] [ เติม : ตลอดชีพ ] [ ความเร็ว : 10K - 20K / วัน ] 🔥♻️🔥 ฿136 100 100000 -
เริ่ม: 0 - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 15K - 30K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล : ตลอดชีพ
ดรอป: 0 - 5%

ลิงค์: ใส่ลิงค์เพจเฟสบุ๊ค
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🟢 เราไม่สามารถเติมเงิน / คืนเงิน / ยกเลิก / บางส่วนได้หากชื่อผู้ใช้เปลี่ยน
🟢 เติม: อัตราดรอปต้องมากกว่า 10%
🟢 คำสั่งจะเสร็จสมบูรณ์หากการนับเริ่มต้นลดลง
🟢 อย่าทำให้บัญชีเป็นส่วนตัว
792 SV4 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-24 ชม ,♻️ รับประกันยอดตลอดชีพ ] [ ไม่ลดลง ] [5-10K / day] [Refill Button] ♻♻️ ฿163 100 100000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกันยอดตลอดชีพ
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
794 SV5 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-48 ชม ,♻️ รับประกันยอดตลอดชีพ ] [ ไม่ลดลง ] [1-5K / day] [Refill Button] ♻♻️ ฿172 100 25000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกันยอดตลอดชีพ
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
796 SV6 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-48 ชม ,♻️ รับประกันยอดตลอดชีพ ] [ ไม่ลดลง ] [1-5K / day] [Refill Button] ♻♻️ ฿179 100 2147483647 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกันยอดตลอดชีพ
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
799 SV7 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-48 ชม ,♻️ รับประกันยอดตลอดชีพ ] [ ไม่ลดลง ] [10-15K / day] [Refill Button] ♻♻️ ฿152 100 10000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกันยอดตลอดชีพ
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
801 SV8 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-24 ชม ,♻️ รับประกันยอดตลอดชีพ ] [ ไม่ลดลง ] [1-5K / day] [Refill Button] ♻♻️ ฿195 100 50000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกันยอดตลอดชีพ
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
786 SV1 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-24 ชม ,♻️ AR รับประกันยอดตลอดชีพ ] [ ไม่ลดลง ] [5-10K / day] ♻💠 ฿163 100 100000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกันยอดตลอดชีพ (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
800 SV2 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-24ชม ,♻️ AR รับประกันยอดตลอดชีพ ] [ ไม่ลดลง ] [4-7K / day] ♻💠 ฿244 500 100000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกันยอดตลอดชีพ (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
802 SV3 | ไลค์แฟนเพจ + ติดตาม [ เริ่มใน 0-24 ชม ,♻️ AR รับประกันยอดตลอดชีพ ] [ ไม่ลดลง ] [10-15K / day] ♻💠 ฿255 100 90000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตามแฟนเพจ ยอดขึ้นทั้งไลค์และติดตามคู่กัน โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งแฟนเพจ
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/cocacolaTH/

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกันยอดตลอดชีพ (เติมยอดโดยอัตโนมัติ)
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เพจต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดการเข้าถึง
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

Facebook เพิ่มยอดติดตามเฟสส่วนตัว ♻️ รับประกันยอด (SV1) Facebook เพิ่มยอดติดตามเฟสส่วนตัว ♻️ รับประกันยอด (SV1)

6222 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook ❌ไม่รับประกัน ฿4 1000 200000 2 ชั่วโมง 22 นาที
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️สั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากใส่ลิงค์ผิด
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยน/ลบลิงค์

✔️อัตราการดรอปต่ำ ณ ตอนนี้ นี่เป็นบริการที่ไม่มีการเติมยอด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมผู้ติดตามคนเดียวได้ แม้ว่าจำนวนผู้ติดตามจะลดลง 100% เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดท Facebook
6223 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook ❌ไม่รับประกัน ฿5 1000 100000 14 นาที
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️สั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากใส่ลิงค์ผิด
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยน/ลบลิงค์

✔️อัตราการดรอปต่ำ ณ ตอนนี้ นี่เป็นบริการที่ไม่มีการเติมยอด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมผู้ติดตามคนเดียวได้ แม้ว่าจำนวนผู้ติดตามจะลดลง 100% เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดท Facebook
4904 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [คนจริง] ❌ไม่รับประกัน ฿5 1000 1000000 10 นาที
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️สั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากใส่ลิงค์ผิด
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยน/ลบลิงค์

✔️อัตราการดรอปต่ำ ณ ตอนนี้ นี่เป็นบริการที่ไม่มีการเติมยอด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมผู้ติดตามคนเดียวได้ แม้ว่าจำนวนผู้ติดตามจะลดลง 100% เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดท Facebook
4906 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook ❌ไม่รับประกัน ฿5 1000 200000 8 นาที
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️สั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากใส่ลิงค์ผิด
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยน/ลบลิงค์

✔️อัตราการดรอปต่ำ ณ ตอนนี้ นี่เป็นบริการที่ไม่มีการเติมยอด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมผู้ติดตามคนเดียวได้ แม้ว่าจำนวนผู้ติดตามจะลดลง 100% เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดท Facebook
5128 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook ❌ไม่รับประกัน ฿5 5000 200000 -
4908 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook ❌ไม่รับประกัน ฿6 1000 100000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️สั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากใส่ลิงค์ผิด
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยน/ลบลิงค์

✔️อัตราการดรอปต่ำ ณ ตอนนี้ นี่เป็นบริการที่ไม่มีการเติมยอด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมผู้ติดตามคนเดียวได้ แม้ว่าจำนวนผู้ติดตามจะลดลง 100% เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดท Facebook
4905 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook ❌ไม่รับประกัน ฿4 5000 10000 52 นาที
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️สั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากใส่ลิงค์ผิด
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยน/ลบลิงค์

✔️อัตราการดรอปต่ำ ณ ตอนนี้ นี่เป็นบริการที่ไม่มีการเติมยอด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมผู้ติดตามคนเดียวได้ แม้ว่าจำนวนผู้ติดตามจะลดลง 100% เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดท Facebook
4907 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook ❌ไม่รับประกัน ฿5 1000 200000 2 ชั่วโมง 20 นาที
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️สั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากใส่ลิงค์ผิด
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยน/ลบลิงค์

✔️อัตราการดรอปต่ำ ณ ตอนนี้ นี่เป็นบริการที่ไม่มีการเติมยอด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมผู้ติดตามคนเดียวได้ แม้ว่าจำนวนผู้ติดตามจะลดลง 100% เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดท Facebook
4911 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [คนจริง] R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿4 50000 200000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
5127 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [แนะนำ] R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿5 5000 200000 17 นาที
✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️สามารถเติมได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
6224 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [ไม่ลดลง] R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿8 1000 10000000 5 นาที
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4909 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [คนจริง] R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿8 5000 3000000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4915 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [คุณภาพดี] R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ✪ ฿6 1000 1000000 29 นาที
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
6226 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [คนจริง] R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿8 1000 100000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4910 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [คนจริง] R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿6 1000 2500000 64 ชั่วโมง 28 นาที
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4921 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [ไม่เคยดรอป] R45 ♻️ รับประกันยอด 90 วัน ✪ ฿8 1000 1000000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 90 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
5129 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [แนะนำ] R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿8 1000 150000 -
✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 - 5K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️สามารถเติมได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4914 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [แนะนำ] R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿15 1000 500000 8 นาที
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4922 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook ♻️ เติมอัตโนมัติ 30 วัน ฿10 1000 2000000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4923 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook ♻️ เติมอัตโนมัติ 60 วัน ฿11 1000 2000000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 60 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4919 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook ♻️ เติมอัตโนมัติตลอดอายุการใช้งาน ฿16 1000 900000000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอดตลอดชีพ

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4917 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [ดีที่สุด] ♻️ รับประกันยอดตลอดชีพ ✪ ฿23 1000 500000000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอดตลอดชีพ

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4912 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [คนจริง] R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿44 1000 40000000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4913 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [คนจริง] R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿50 1000 300000000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4920 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [ไม่เคยดรอป] R45 ♻️ รับประกันยอด 45 วัน ✪ ฿92 50 100000000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 45 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4916 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [คุณภาพที่สมบูรณ์แบบ] R90 ♻️ รับประกันยอด 90 วัน ✪ ฿99 50 150000000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 90 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4918 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [คนจริง] R60 ♻️ รับประกันยอด 60 วัน ฿105 50 250000000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 60 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

Facebook เพิ่มยอดติดตามเฟสส่วนตัว ♻️ รับประกันยอด (SV3) Facebook เพิ่มยอดติดตามเฟสส่วนตัว ♻️ รับประกันยอด (SV3)

4830 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook ❌ไม่รับประกัน ฿53 500 500000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️สั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากใส่ลิงค์ผิด
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยน/ลบลิงค์

✔️อัตราการดรอปต่ำ ณ ตอนนี้ นี่เป็นบริการที่ไม่มีการเติมยอด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมผู้ติดตามคนเดียวได้ แม้ว่าจำนวนผู้ติดตามจะลดลง 100% เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดท Facebook
4831 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [แนะนำ] R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿154 50 20000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4833 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [แนะนำ] R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿234 30 1000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4832 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [แนะนำ] R45 ♻️ รับประกันยอด 45 วัน ฿222 50 20000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 45 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4835 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [แนะนำ] R180 ♻️ รับประกันยอด 180 วัน ฿384 50 20000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 180 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4834 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [แนะนำ] R365 ♻️ รับประกันยอด 365 วัน ฿935 25 1000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 365 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4836 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [แนะนำ] R365 ♻️ รับประกันยอด 365 วัน ฿1,027 50 20000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 365 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
4837 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [แนะนำ] R365 ♻️ รับประกันยอด 365 วัน ฿2,709 50 20000 -
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
เติม: ♻️ รับประกันยอด 365 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอปมากกว่า 5%
✔️ ใช้งานได้เฉพาะบนโปรไฟล์และไม่รับประกันหากสั่งซื้อลิงก์เพจ
✔️ การสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสิ้น หากการนับเริ่มต้นลดลงหลังจากวางคำสั่งซื้อ
✔️การรับประกันการเติมจะถูกเพิกถอนหากการนับการเริ่มต้นคำสั่งลดลงหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

Facebook เพิ่มยอดติดตามเฟสส่วนตัว ♻️ รับประกันยอด (SV4) Facebook เพิ่มยอดติดตามเฟสส่วนตัว ♻️ รับประกันยอด (SV4)

4925 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน 🔥🔥 ฿6 50000 50000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มผู้ติดตามเฟสบุ๊ค สำหรับโปรไฟล์บุคคล ไม่ใช่แฟนเพจ โปรไฟล์ที่มากดติดตามเป็นยอดคละประเทศ มีตัวตน มีการใช้งาน

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งโปรไฟล์เฟสบุ๊ค
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/user
🌹 วิธีเปิดผู้ติดตามเฟส : https://bit.ly/3GFkUh2

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เปิดปุ่มติดตามและเปิดโชว์ให้เห็นจำนวนผู้ติดตาม
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
6227 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [สูงสุด: 10K] [เติม: ไม่ [ความเร็ว: 50K - 100K / วัน] [เริ่ม: 0 - 60 นาที] 🔥 ฿4 1000 200000 1 ชั่วโมง 8 นาที
✔️สถานะการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่จำนวนผู้ติดตามจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใน 6 - 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตกใจและสร้างตั๋วในกรณีนี้

✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K - 10K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️สั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากใส่ลิงค์ผิด
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยน/ลบลิงค์

✔️อัตราการดรอปต่ำ ณ ตอนนี้ นี่เป็นบริการที่ไม่มีการเติมยอด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมผู้ติดตามคนเดียวได้ แม้ว่าจำนวนผู้ติดตามจะลดลง 100% เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดท Facebook
5247 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [สูงสุด: 5M] [เติม: ไม่] [ความเร็ว: 100K - 300K / วัน] 🔥🔥 ฿6 1000 100000 2 นาที
6228 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [สูงสุด: 10K] [เติม: 30 วัน] [ความเร็ว: 20K - 50K / วัน] [เริ่ม: 0 - 3 H] 🔥♻️🔥 ฿8 1000 100000 -
เริ่ม: 0 - 3 ชั่วโมง
ความเร็ว: 20- 50,000 ต่อวัน
คุณภาพ: จริง
เติม: 30 วัน

ลิงค์: โปรไฟล์ Facebook ลิงค์
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/name

🕯️ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในโปรไฟล์สาธารณะ
🕯️ ไม่มีการคืนเงิน / ไม่มีการยกเลิก / ไม่บางส่วน หากชื่อผู้ใช้เปลี่ยนแปลงหลังจากการสั่งซื้อ
🕯️เราไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ดังนั้นโปรดสั่งจำนวนเล็กน้อย
5248 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [สูงสุด: 2M] [เติม: 30 วัน] [ความเร็ว: 200K - 500K / วัน] 🔥♻️🔥 ฿9 1000 100000 -
5251 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [สูงสุด: 5M] [เติม: 30 วัน] [ความเร็ว: 500K - 1M/ วัน] 🔥♻️🔥 ฿11 5000 3000000 -
5249 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [สูงสุด: 5M] [เติม: 30 วัน] [ความเร็ว: 300K - 600K / วัน] 🔥♻️🔥 ฿10 1000 100000 -
816 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ♻🔥 ฿7 1000 2500000 24 นาที
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มผู้ติดตามเฟสบุ๊ค สำหรับโปรไฟล์บุคคล ไม่ใช่แฟนเพจ โปรไฟล์ที่มากดติดตามเป็นยอดคละประเทศ มีตัวตน มีการใช้งาน

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งโปรไฟล์เฟสบุ๊ค
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/user
🌹 วิธีเปิดผู้ติดตามเฟส : https://bit.ly/3GFkUh2

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เปิดปุ่มติดตามและเปิดโชว์ให้เห็นจำนวนผู้ติดตาม
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
5246 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [สูงสุด: 100K] [เติม: ไม่ [ความเร็ว: 50K - 100K / วัน] ฿10 1000 100000 -
5250 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [สูงสุด: 5M] [เติม: 30 วัน] [ความเร็ว: 2K - 5K / วัน] [เปิดใช้งานปุ่มเติม] 🔥♻🔥 ฿9 1000 5000000 -
5252 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook [สูงสุด: 5M] [เติม: 30 วัน] [ความเร็ว: 500K - 1M/ วัน] 🔥♻️🔥 ฿27 1000 50000000 -
817 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ♻🔥🔥💠♻️ ฿12 1000 1000000 9 ชั่วโมง 49 นาที
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มผู้ติดตามเฟสบุ๊ค สำหรับโปรไฟล์บุคคล ไม่ใช่แฟนเพจ โปรไฟล์ที่มากดติดตามเป็นยอดคละประเทศ มีตัวตน มีการใช้งาน

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งโปรไฟล์เฟสบุ๊ค
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/user
🌹 วิธีเปิดผู้ติดตามเฟส : https://bit.ly/3GFkUh2

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เปิดปุ่มติดตามและเปิดโชว์ให้เห็นจำนวนผู้ติดตาม
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4924 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน 🔥🔥💧 ฿16 1000 2000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มผู้ติดตามเฟสบุ๊ค สำหรับโปรไฟล์บุคคล ไม่ใช่แฟนเพจ โปรไฟล์ที่มากดติดตามเป็นยอดคละประเทศ มีตัวตน มีการใช้งาน

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งโปรไฟล์เฟสบุ๊ค
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/user
🌹 วิธีเปิดผู้ติดตามเฟส : https://bit.ly/3GFkUh2

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : 30 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เปิดปุ่มติดตามและเปิดโชว์ให้เห็นจำนวนผู้ติดตาม
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4927 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook R30 ♻️ รับประกันยอด 45 วัน 🔥🔥 ฿112 50 5000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มผู้ติดตามเฟสบุ๊ค สำหรับโปรไฟล์บุคคล ไม่ใช่แฟนเพจ โปรไฟล์ที่มากดติดตามเป็นยอดคละประเทศ มีตัวตน มีการใช้งาน

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งโปรไฟล์เฟสบุ๊ค
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/user
🌹 วิธีเปิดผู้ติดตามเฟส : https://bit.ly/3GFkUh2

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : 45 วัน
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เปิดปุ่มติดตามและเปิดโชว์ให้เห็นจำนวนผู้ติดตาม
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4926 ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook R30 ♻️ รับประกันยอดตลอดชีพ 🔥🔥🔥🔥 ฿159 1000 5000000 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มผู้ติดตามเฟสบุ๊ค สำหรับโปรไฟล์บุคคล ไม่ใช่แฟนเพจ โปรไฟล์ที่มากดติดตามเป็นยอดคละประเทศ มีตัวตน มีการใช้งาน

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งโปรไฟล์เฟสบุ๊ค
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/user
🌹 วิธีเปิดผู้ติดตามเฟส : https://bit.ly/3GFkUh2

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 3-24ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-5000 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : ตลอดชีพ
☢️ อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ เปิดปุ่มติดตามและเปิดโชว์ให้เห็นจำนวนผู้ติดตาม
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ การสั่งซื้อนี้จะเติมยอดโดยอัตโนมัติ หากอัตราการลดลงอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

Facebook รวมบริการประเทศ [ เวียดนาม ] 🇻🇳 (SV1) Facebook รวมบริการประเทศ [ เวียดนาม ] 🇻🇳 (SV1)

2746 Facebook ไลค์แฟนเพจ [เวียดนาม] [ดรอป 0-5%] ❌ไม่รับประกัน ฿36 500 500000 -
✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ 100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 - 1K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ

✔️ อัตราการดรอปต่ำ ณ ตอนนี้ แต่นี่ไม่ใช่บริการรับประกันยอด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมยอดได้แม้ลดลง 100% เนื่องจากปัญหาเซิร์ฟเวอร์หรือการอัปเดตครั้งใหญ่ของ Facebook
2747 Facebook แฟนเพจ ไลค์ + ผู้ติดตาม [เวียดนาม] [ดรอป 0-5%] ❌ไม่รับประกัน ฿50 100 40000 -
✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ 100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 - 1K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ

✔️ อัตราการดรอปต่ำ ณ ตอนนี้ แต่นี่ไม่ใช่บริการรับประกันยอด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมยอดได้แม้ลดลง 100% เนื่องจากปัญหาเซิร์ฟเวอร์หรือการอัปเดตครั้งใหญ่ของ Facebook
2748 Facebook แฟนเพจ ไลค์ + ผู้ติดตาม [เวียดนาม] [ลดลง 0-5%] ❌ไม่รับประกัน ฿53 100 500000 -
✔️จำนวนต้องเป็นทวีคูณของ 100

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 - 1K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ

✔️ อัตราการดรอปต่ำ ณ ตอนนี้ แต่นี่ไม่ใช่บริการรับประกันยอด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมยอดได้แม้ลดลง 100% เนื่องจากปัญหาเซิร์ฟเวอร์หรือการอัปเดตครั้งใหญ่ของ Facebook
2749 Facebook ไลค์แฟนเพจ [เวียดนาม] R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿71 200 500000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 - 1K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมยอดหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้
2750 Facebook ไลค์แฟนเพจ [เวียดนาม] R90 ♻️ รับประกันยอด 90 วัน ฿87 200 500000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 - 1K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอป 15% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมยอดหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้
2751 Facebook ไลค์แฟนเพจ [เวียดนาม] R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿88 500 10000000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 - 1K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจสาธารณะ
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการดรอป 10% ขึ้นไป
✔️ไม่มีการเติมยอดหากการนับเริ่มต้นคำสั่งลดลงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้
2752 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ฿80,892 1000 1000 -
Start: 0 - 15 Minutes
Speed: 500 - 5K / Day
Quality: Real
Refill: No

Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/user/photos/123

Note: Make your account and post public before order!
2753 Facebook ผู้ติดตามโปรไฟล์ [เวียดนาม] ❌ไม่รับประกัน ฿36 1000 50000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 100 - 250 / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️สั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากใส่ลิงค์ผิด
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยน/ลบลิงค์

✔️อัตราการดรอปอยู่ที่ 0-10% ณ ตอนนี้ นี่เป็นบริการที่ไม่มีการเติมยอด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมยอดได้แม้ลดลง 100% เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดท Facebook
2754 Facebook ผู้ติดตามโปรไฟล์ [เวียดนาม] ❌ไม่รับประกัน ฿50 500 100000 -
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 100 - 250 / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️สั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากใส่ลิงค์ผิด
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยน/ลบลิงค์

✔️อัตราการดรอปอยู่ที่ 0-10% ณ ตอนนี้ นี่เป็นบริการที่ไม่มีการเติมยอด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมยอดได้แม้ลดลง 100% เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดท Facebook
2755 Facebook ผู้ติดตามโปรไฟล์ [เวียดนาม] ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿48 500 100000 -
เริ่ม: 0 - 15 นาที
ความเร็ว: 100 - 500 / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ไม่คืนเงินหากใส่ลิงค์ผิด
2756 Facebook ผู้ติดตามโปรไฟล์ [เวียดนาม] ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿141 500 200000 -
เริ่ม: 0 - 15 นาที
ความเร็ว: 100 - 500 / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️ไม่คืนเงินหากใส่ลิงค์ผิด
2757 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ฿80,892 1000 1000 -
2758 Facebook เพิ่มคนเข้ากลุ่ม [เวียดนาม] ❌ไม่รับประกัน ฿61 1000 50000000 -
2759 Facebook เพิ่มคนเข้ากลุ่ม [เวียดนาม] ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿118 1000 1000000 -
2760 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ฿80,892 1000 1000 -
2761 Facebook ไลค์โพสต์ [เวียดนาม] ❌ไม่รับประกัน ฿28 100 5000 1 ชั่วโมง 12 นาที
เริ่ม: 0 - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 - 5000 / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์เฟสบุ๊ค
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/photos/123

หมายเหตุ: ทำให้บัญชีของคุณและโพสต์เป็นสาธารณะก่อนสั่งซื้อ!
2762 Facebook ไลค์โพสต์ [เวียดนาม] ❌ไม่รับประกัน ฿46 50 1000 -
✔️ จัดลำดับใหม่สูงสุด 20K [1K X 20 = 20K]
✔️ทำงานบนเพจ / กลุ่ม / โปรไฟล์ / โพสต์เรื่องราว

เริ่ม: 0 - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 100 - 1K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์เฟสบุ๊ค
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz/photos/abc

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น
✔️สั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากใส่ลิงค์ผิด
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยน/ลบลิงค์

✔️อัตราการดรอปอยู่ที่ 0-10% ณ ตอนนี้ นี่เป็นบริการที่ไม่มีการเติมยอด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมยอดได้แม้ลดลง 100% เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดท Facebook
2763 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ฿80,892 1000 1000 -
2764 Facebook Emoticon ❤️ LOVE ❤️ [เวียดนาม] [0-15% Drop] ❌ไม่รับประกัน ฿56 50 45000 -
เริ่ม: 0 - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 200 - 500 / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์หน้า Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/photos/123

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
✔️ไม่เติมเงิน ไม่คืนเงิน ไม่บางส่วนทุกกรณี
✔️บริการคุณภาพและดีที่สุดในโลก
2765 Facebook Emoticon 😂 HAHA 😂 [เวียดนาม] [0-15% Drop] ❌ไม่รับประกัน ฿56 50 45000 -
เริ่ม: 0 - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 200 - 500 / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์หน้า Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/photos/123

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
✔️ไม่เติมเงิน ไม่คืนเงิน ไม่บางส่วนทุกกรณี
✔️บริการคุณภาพและดีที่สุดในโลก
2766 Facebook Emoticon 😲 WOW 😲 [เวียดนาม] [0-15% Drop] ❌ไม่รับประกัน ฿56 50 45000 -
เริ่ม: 0 - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 200 - 500 / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์หน้า Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/photos/123

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
✔️ไม่เติมเงิน ไม่คืนเงิน ไม่บางส่วนทุกกรณี
✔️บริการคุณภาพและดีที่สุดในโลก
2767 Facebook Emoticon 😢 SAD 😢 [เวียดนาม] [0-15% Drop] ❌ไม่รับประกัน ฿56 50 45000 -
เริ่ม: 0 - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 200 - 500 / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์หน้า Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/photos/123

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
✔️ไม่เติมเงิน ไม่คืนเงิน ไม่บางส่วนทุกกรณี
✔️บริการคุณภาพและดีที่สุดในโลก
2768 Facebook Emoticon 😡 ANGRY 😡 [เวียดนาม] [0-15% Drop] ❌ไม่รับประกัน ฿56 50 45000 -
เริ่ม: 0 - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 200 - 500 / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์หน้า Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/photos/123

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
✔️ไม่เติมเงิน ไม่คืนเงิน ไม่บางส่วนทุกกรณี
✔️บริการคุณภาพและดีที่สุดในโลก
2769 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ฿80,892 1000 1000 -
2770 Facebook Emoticon ❤️ LOVE ❤️ [เวียดนาม] [0-15% Drop] [อนุญาตให้โพสต์โปรไฟล์เท่านั้น] ❌ไม่รับประกัน ฿45 50 1000 -
เริ่ม: 0 - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 200 - 300 / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน
✔️สามารถจัดลำดับใหม่ได้ 1000 X 20 = 20000

ลิงค์: ลิงค์โพสต์หน้า Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/photos/123

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
✔️ไม่เติมเงิน ไม่คืนเงิน ไม่บางส่วนทุกกรณี
✔️บริการคุณภาพและดีที่สุดในโลก
2771 Facebook Emoticon 😂 HAHA 😂 [เวียดนาม] [0-15% Drop] [อนุญาตให้โพสต์โปรไฟล์เท่านั้น] ❌ไม่รับประกัน ฿45 50 1000 -
เริ่ม: 0 - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 200 - 300 / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน
✔️สามารถจัดลำดับใหม่ได้ 1000 X 20 = 20000

ลิงค์: ลิงค์โพสต์หน้า Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/photos/123

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
✔️ไม่เติมเงิน ไม่คืนเงิน ไม่บางส่วนทุกกรณี
✔️บริการคุณภาพและดีที่สุดในโลก
2772 Facebook Emoticon 😲 WOW 😲 [เวียดนาม] [0-15% Drop] [อนุญาตให้โพสต์โปรไฟล์เท่านั้น] ❌ไม่รับประกัน ฿45 50 1000 -
เริ่ม: 0 - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 200 - 300 / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน
✔️สามารถจัดลำดับใหม่ได้ 1000 X 20 = 20000

ลิงค์: ลิงค์โพสต์หน้า Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/photos/123

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
✔️ไม่เติมเงิน ไม่คืนเงิน ไม่บางส่วนทุกกรณี
✔️บริการคุณภาพและดีที่สุดในโลก
2773 Facebook Emoticon 😢 SAD 😢 [เวียดนาม] [0-15% Drop] [อนุญาตให้โพสต์โปรไฟล์เท่านั้น] ❌ไม่รับประกัน ฿45 50 1000 -
เริ่ม: 0 - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 200 - 300 / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน
✔️สามารถจัดลำดับใหม่ได้ 1000 X 20 = 20000

ลิงค์: ลิงค์โพสต์หน้า Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/photos/123

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
✔️ไม่เติมเงิน ไม่คืนเงิน ไม่บางส่วนทุกกรณี
✔️บริการคุณภาพและดีที่สุดในโลก
2774 Facebook Emoticon 😡 ANGRY 😡 [เวียดนาม] [0-15% Drop] [อนุญาตให้โพสต์โปรไฟล์เท่านั้น] ❌ไม่รับประกัน ฿45 50 1000 -
เริ่ม: 0 - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 200 - 300 / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน
✔️สามารถจัดลำดับใหม่ได้ 1000 X 20 = 20000

ลิงค์: ลิงค์โพสต์หน้า Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/photos/123

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
✔️ไม่เติมเงิน ไม่คืนเงิน ไม่บางส่วนทุกกรณี
✔️บริการคุณภาพและดีที่สุดในโลก
2775 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ฿80,892 1000 1000 -
2777 Facebook เพิ่มไลค์ Comments [Vietnam] ❌ไม่รับประกัน ฿150 50 1000 -
เริ่ม: 0 - 6 ชั่วโมง
ความเร็ว: 3K - 7K / วัน
คุณภาพ: จริง
รีฟิล: ❌ไม่รับประกัน

ลิงค์ : ลิงค์คอมเม้นเฟสบุ๊ค
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xyz/posts/123?comment_id=456

✔️คลิกขวาที่วันที่แสดงความคิดเห็น จากนั้นคัดลอกลิงก์และสั่งซื้อด้วย
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

Facebook รวมบริการประเทศ [ เวียดนาม ] 🇻🇳 (SV2) Facebook รวมบริการประเทศ [ เวียดนาม ] 🇻🇳 (SV2)

4843 Facebook ไลค์แฟนเพจ [เวียดนาม] [ดรอป 0-5%] ❌ไม่รับประกัน ฿55 100 100000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/pageuser
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 1k ต่อวัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
4844 Facebook ไลค์แฟนเพจ [เวียดนาม] R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿86 100 100000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/pageuser
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 3k ต่อวัน
เติม: 30 วัน
4845 Facebook ไลค์แฟนเพจ [เวียดนาม] R30 ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿108 1000 200000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/pageuser
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 1k-5k ต่อวัน
เติม: 30 วัน
4846 Facebook ผู้ติดตามโปรไฟล์ [เวียดนาม] ❌ไม่รับประกัน ฿55 100 100000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/profile-user
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 500 ต่อวัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
4847 Facebook ผู้ติดตามโปรไฟล์ [เวียดนาม] ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿86 100 200000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/profile-user
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 3k ต่อวัน
เติม: 30 วัน
4848 Facebook ผู้ติดตามโปรไฟล์ [เวียดนาม] ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿108 1000 200000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/profile-user
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 50k ต่อวัน
เติม: 30 วัน
หมายเหตุ : รับบริการเติมยอด เมื่อยอดลดลง 5% -10%
4849 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ฿77,374,484 1000000 50000000 -
4850 Facebook เพิ่มไลค์โพสต์อัตโนมัติ [เวียดนาม] 💎 สำหรับแฟนเพจเท่านั้น ฿41 100 100000 -
ลิงค์: https://www.facebook.com/facebookapp
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 3k ต่อวัน
เติม: 30 วัน
4851 Facebook ไลค์โพสต์ [เวียดนาม] ❌ไม่รับประกัน ฿37 20 100000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/userr/posts/1021901567686
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 5k ต่อวัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
4853 Facebook ไลค์โพสต์ [เวียดนาม] ❌ไม่รับประกัน ฿35 50 1000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/userr/posts/1021901567686
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 5k ต่อวัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
4852 Facebook ไลค์โพสต์ [เวียดนาม] ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿51 50 50000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/userr/posts/1021901567686
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 10k ต่อวัน
เติมเงิน: 30 วัน
4854 Facebook ไลค์โพสต์ [เวียดนาม] ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿56 50 50000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/userr/posts/1021901567686
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 10k ต่อวัน
เติมเงิน: 30 วัน
4855 Facebook ไลค์โพสต์ [เวียดนาม] ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿56 50 50000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/userr/posts/1021901567686
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 10k ต่อวัน
เติมเงิน: 30 วัน
4856 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ฿77,374,484 1000000 50000000 -
Link: Group URL
Start: 0-5 min
Speed: 2k per day
Refill: 30 days
4857 Facebook Emoticon ❤️ LOVE ❤️ [เวียดนาม] [0-15% Drop] ❌ไม่รับประกัน ฿49 100 5000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/userr/posts/1021901567686
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 5k ต่อวัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
4858 Facebook Emoticon 🤗 CARE 🤗 [เวียดนาม] [0-15% Drop] ❌ไม่รับประกัน ฿49 100 5000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/userr/posts/1021901567686
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 5k ต่อวัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
4859 Facebook Emoticon 😂 HAHA 😂 [เวียดนาม] [0-15% Drop] ❌ไม่รับประกัน ฿49 100 5000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/userr/posts/1021901567686
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 5k ต่อวัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
4860 Facebook Emoticon 😲 WOW 😲 [เวียดนาม] [0-15% Drop] ❌ไม่รับประกัน ฿49 100 5000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/userr/posts/1021901567686
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 5k ต่อวัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
4861 Facebook Emoticon 😢 SAD 😢 [เวียดนาม] [0-15% Drop] ❌ไม่รับประกัน ฿49 100 5000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/userr/posts/1021901567686
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 5k ต่อวัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
4862 Facebook Emoticon 😡 ANGRY 😡 [เวียดนาม] [0-15% Drop] ❌ไม่รับประกัน ฿49 100 5000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/userr/posts/1021901567686
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 5k ต่อวัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
4863 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ฿77,374,484 1000000 50000000 -
4864 Facebook Emoticon 🤗 CARE 🤗 [เวียดนาม] [0-15% Drop] ❌ไม่รับประกัน ฿42 50 1000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/userr/posts/1021901567686
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 5k ต่อวัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
4865 Facebook Emoticon ❤️ LOVE ❤️ [เวียดนาม] [0-15% Drop] ❌ไม่รับประกัน ฿48 50 1000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/userr/posts/1021901567686
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 5k ต่อวัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
4866 Facebook Emoticon 😂 HAHA 😂 [เวียดนาม] [0-15% Drop] ❌ไม่รับประกัน ฿48 50 1000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/userr/posts/1021901567686
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 5k ต่อวัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
4867 Facebook Emoticon 😲 WOW 😲 [เวียดนาม] [0-15% Drop] ❌ไม่รับประกัน ฿48 50 1000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/userr/posts/1021901567686
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 5k ต่อวัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
4868 Facebook Emoticon 😢 SAD 😢 [เวียดนาม] [0-15% Drop] ❌ไม่รับประกัน ฿48 50 1000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/userr/posts/1021901567686
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 5k ต่อวัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
4869 Facebook Emoticon 😡 ANGRY 😡 [เวียดนาม] [0-15% Drop] ❌ไม่รับประกัน ฿48 50 1000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/userr/posts/1021901567686
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 5k ต่อวัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
4870 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ฿77,374,484 1000000 50000000 -
4871 Facebook แชร์โพสต์ [เวียดนาม] ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿57 100 1000000 -
ลิงค์: https://www.facebook.com/facebookapp
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 1k ต่อวัน
เติม: 30 วัน
4872 Facebook ไลค์ Comment [เวียดนาม] ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿267 10 20000 -
ลิงค์: https://www.facebook.com/user/posts/10219379001567686?comment_id=10219386732920965
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 2k ต่อวัน
เติม: 30 วัน
4873 Facebook Comment โพสต์ [เวียดนาม] ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿1,419 10 100 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/user/posts/10219379001567686
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 2k ต่อวัน
เติม: 30 วัน
4874 Facebook Comment โพสต์ [เวียดนาม] ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿334 20 100000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/user/posts/10219379001567686
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 2k ต่อวัน
เติม: 30 วัน
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

Facebook เพิ่มเพื่อน (SV1) Facebook เพิ่มเพื่อน (SV1)

1966 คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook [1M] [R30] (S1) ♻️🔥แนะนำ🔥 ฿83 50 5000 17 ชั่วโมง 8 นาที
คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook ส่วนตัว

** กรุณาเปิดแสดงจำนวนเพื่อนให้เห็น!! **

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K/ วัน
คุณภาพ: จริง
การรับประกัน: 30 วัน
อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

ลิงค์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์เปิดสาธารณะ
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
✔️การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1967 คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook [10K] [R30] (S1) ♻️🔥แนะนำ🔥 ฿111 50 5000 -
คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook ส่วนตัว

** กรุณาเปิดแสดงจำนวนเพื่อนให้เห็น!! **

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K/ วัน
คุณภาพ: จริง
การรับประกัน: 30 วัน
อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

ลิงค์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์เปิดสาธารณะ
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
✔️การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1968 คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook [5M] [คุณภาพสูง] [R30] (S1) ♻️⭐🔥แนะนำ🔥 ฿97 50 5000 -
คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook ส่วนตัว

** กรุณาเปิดแสดงจำนวนเพื่อนให้เห็น!! **

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K/ วัน
คุณภาพ: จริง
การรับประกัน: 30 วัน
อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

ลิงค์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์เปิดสาธารณะ
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
✔️การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1969 คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook [1M] [คุณภาพสูง] [R30] (S1)♻️ ฿125 50 5000 -
คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook ส่วนตัว

** กรุณาเปิดแสดงจำนวนเพื่อนให้เห็น!! **

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K/ วัน
คุณภาพ: จริง
การรับประกัน: 30 วัน
อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

ลิงค์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์เปิดสาธารณะ
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
✔️การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1970 คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook [2.5M] [R45] (S1) ♻️ ฿104 50 5000 -
คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook ส่วนตัว

** กรุณาเปิดแสดงจำนวนเพื่อนให้เห็น!! **

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 2K - 5K/ วัน
คุณภาพ: จริง
การรับประกัน: 45 วัน
อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์

ลิงค์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์เปิดสาธารณะ
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
✔️การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

Facebook เพิ่มเพื่อน (SV3) Facebook เพิ่มเพื่อน (SV3)

4875 Facebook - เพิ่มเพื่อน ~ ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿143 50 200000 -
ลิงค์: ทำตามคำอธิบาย
เริ่ม: 0-12 น.
ความเร็ว: 1k-3k วัน
♻️ รับประกันยอด 30 วัน

URL โปรไฟล์
4876 Facebook - เพิ่มเพื่อน ~ ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿104 50 5000 -
ลิงค์: ทำตามคำอธิบาย
เริ่ม: 0-12 น.
ความเร็ว: 1k-3k วัน
♻️ รับประกันยอด 30 วัน

URL โปรไฟล์
4877 Facebook - เพิ่มเพื่อน ~ ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿122 50 5000 -
ลิงค์: ทำตามคำอธิบาย
เริ่ม: 0-12 น.
ความเร็ว: 1k-3k วัน
♻️ รับประกันยอด 30 วัน

URL โปรไฟล์
4878 Facebook - เพิ่มเพื่อน ~ ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿156 50 5000 -
ลิงค์: ทำตามคำอธิบาย
เริ่ม: 0-12 น.
ความเร็ว: 1k-3k วัน
♻️ รับประกันยอด 30 วัน

URL โปรไฟล์
4879 Facebook - เพิ่มเพื่อน ~ ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿130 50 5000 -
ลิงค์: ทำตามคำอธิบาย
เริ่ม: 0-12 น.
ความเร็ว: 1k-3k วัน
♻️ รับประกันยอด 30 วัน

URL โปรไฟล์
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ (POWER LIKE) 🔥🔥 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ (POWER LIKE) 🔥🔥

2698 [ SV0 ] เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ ยอดเพิ่มช้า ] เวียดนาม ไม่รับประกันยอด ฿41 100 45000 3 ชั่วโมง 21 นาที
2057 [ SV1 ] เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ ยอดเพิ่มช้า ] เวียดนาม ไม่รับประกันยอด ฿35 100 100000 17 ชั่วโมง 58 นาที
205 [ SV2 ] เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ เริ่มในทันที ] [ ✅เติมยอด 30 วัน ] [ ไม่ลดลง ] 🇺🇸 ฿96 25 5000 3 ชั่วโมง 27 นาที
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มไลค์โพสบนเฟสบุ๊ค ไลค์รูปโปรไฟล์ ไลค์สเตตัส โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ คุณภาพสูง

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งโพสที่ต้องการเพิ่มไลค์
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=34

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 1-12ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-3000 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน แจ้งเติมยอดทางไลน์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ ตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะก่อนสั่งซื้อ
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ เปิดให้เห็นจำนวนไลค์ ไม่ซ่อนจำนวนไลค์
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
208 [ SV3 ] เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ เริ่มในทันที ] [ ✅เติมยอด 30 วัน ] [ ไม่ลดลง ] 🇺🇸 ฿113 10 50000 38 นาที
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มไลค์โพสบนเฟสบุ๊ค ไลค์รูปโปรไฟล์ ไลค์สเตตัส โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ คุณภาพสูง

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งโพสที่ต้องการเพิ่มไลค์
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=34

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 1-12ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-3000 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน แจ้งเติมยอดทางไลน์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ ตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะก่อนสั่งซื้อ
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ เปิดให้เห็นจำนวนไลค์ ไม่ซ่อนจำนวนไลค์
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
210 [ SV4 ] เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ เริ่มในทันที ] [ ✅เติมยอด 30 วัน ] [ ไม่ลดลง ] 🇺🇸 ฿140 20 100000 52 นาที
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มไลค์โพสบนเฟสบุ๊ค ไลค์รูปโปรไฟล์ ไลค์สเตตัส โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ คุณภาพสูง

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งโพสที่ต้องการเพิ่มไลค์
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=34

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 1-12ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-3000 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน แจ้งเติมยอดทางไลน์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ ตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะก่อนสั่งซื้อ
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ เปิดให้เห็นจำนวนไลค์ ไม่ซ่อนจำนวนไลค์
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
207 [ SV5 ] เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ เริ่มในทันที ] [ ✅เติมยอด 30 วัน ] [ ไม่ลดลง ] 🇺🇸 ฿109 10 40000 11 ชั่วโมง 7 นาที
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มไลค์โพสบนเฟสบุ๊ค ไลค์รูปโปรไฟล์ ไลค์สเตตัส โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ คุณภาพสูง

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งโพสที่ต้องการเพิ่มไลค์
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=34

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 1-12ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-3000 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน แจ้งเติมยอดทางไลน์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ ตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะก่อนสั่งซื้อ
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ เปิดให้เห็นจำนวนไลค์ ไม่ซ่อนจำนวนไลค์
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
206 [ SV6 ] เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ เริ่มในทันที ] [ ✅เติมยอด 30 วัน ] [ ไม่ลดลง ] 🇺🇸 ฿101 10 15000 5 ชั่วโมง 28 นาที
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มไลค์โพสบนเฟสบุ๊ค ไลค์รูปโปรไฟล์ ไลค์สเตตัส โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ คุณภาพสูง

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งโพสที่ต้องการเพิ่มไลค์
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=34

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 1-12ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-3000 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน แจ้งเติมยอดทางไลน์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ ตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะก่อนสั่งซื้อ
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ เปิดให้เห็นจำนวนไลค์ ไม่ซ่อนจำนวนไลค์
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
209 [ SV7 ] เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ เริ่มในทันที ] [ ✅เติมยอด 30 วัน ] [ ไม่ลดลง ] 🇺🇸 ฿120 10 20000 10 ชั่วโมง 3 นาที
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มไลค์โพสบนเฟสบุ๊ค ไลค์รูปโปรไฟล์ ไลค์สเตตัส โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ คุณภาพสูง

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งโพสที่ต้องการเพิ่มไลค์
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=34

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 1-12ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-3000 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 30 วัน แจ้งเติมยอดทางไลน์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ ตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะก่อนสั่งซื้อ
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ เปิดให้เห็นจำนวนไลค์ ไม่ซ่อนจำนวนไลค์
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [SV3] Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [SV3]

5025 Facebook - โพสต์ไลค์ ~ สูงสุด 250k ~ ❌ไม่รับประกัน ฿17 100 1000 2 ชั่วโมง 41 นาที
ลิงค์: https//www.facebook.com/1059509287585281/posts/1964800667056134/
เริ่ม: 0-1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1k-10k/ วัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
5023 Facebook - โพสต์ไลค์ ~ สูงสุด 500k ~ ❌ไม่รับประกัน ฿22 100 5000 1 ชั่วโมง 24 นาที
ลิงค์: https//www.facebook.com/1059509287585281/posts/1964800667056134/
เริ่ม: 0-1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1k-10k/ วัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
5024 Facebook - โพสต์ไลค์ ~ สูงสุด 100k ~ ❌ไม่รับประกัน ฿26 100 100000 -
ลิงค์: https//www.facebook.com/1059509287585281/posts/1964800667056134/
เริ่ม: 0-1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1k-10k/ วัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
5035 Facebook - โพสต์ไลค์ ~ สูงสุด 30k ~ ❌ ไม่รับประกัน ฿140 20 30000 -
ลิงค์: https//www.facebook.com/1059509287585281/posts/1964800667056134/
เริ่ม: 0-1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1k-10k/ วัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
5026 Facebook - โพสต์ไลค์ ~ สูงสุด 1k ~ ❌ไม่รับประกัน ฿61 20 300 -
ลิงค์: https//www.facebook.com/1059509287585281/posts/1964800667056134/
เริ่ม: 0-1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1k-10k/ วัน
รีฟิล: ไม่มีการเติม
5027 Facebook - โพสต์ไลค์ ~ สูงสุด 5k ~ ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿93 10 5000 1488 ชั่วโมง 20 นาที
ลิงค์: https;//www.facebook.com/amnamrizvi/posts/2935323596690283
เริ่มต้น: ภายใน 0 ถึง 1 ชั่วโมง โปรดให้เวลา 6-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1,000 ถึง 10,000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ รับประกันยอด 30 วัน

รูปแบบ URL: ลิงก์รูปภาพ/วิดีโอ/สถานะ
คุณภาพ: จริง
รับประกัน: รับประกัน 30 วัน
การคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน
5028 Facebook - โพสต์ไลค์ ~ สูงสุด 20k ~ ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿96 100 20000 1 ชั่วโมง 23 นาที
ลิงค์: https;//www.facebook.com/amnamrizvi/posts/2935323596690283
เริ่มต้น: ภายใน 0 ถึง 1 ชั่วโมง โปรดให้เวลา 6-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1,000 ถึง 10,000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ รับประกันยอด 30 วัน

รูปแบบ URL: ลิงก์รูปภาพ/วิดีโอ/สถานะ
คุณภาพ: จริง
รับประกัน: รับประกัน 30 วัน
การคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน
5029 Facebook - โพสต์ไลค์ ~ สูงสุด 10k ~ ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿117 10 40000 19 นาที
ลิงค์: https;//www.facebook.com/amnamrizvi/posts/2935323596690283
เริ่มต้น: ภายใน 0 ถึง 1 ชั่วโมง โปรดให้เวลา 6-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1,000 ถึง 10,000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ รับประกันยอด 30 วัน

รูปแบบ URL: ลิงก์รูปภาพ/วิดีโอ/สถานะ
คุณภาพ: จริง
รับประกัน: รับประกัน 30 วัน
การคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน
5030 Facebook - โพสต์ไลค์ ~ สูงสุด 10k ~ ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿121 100 20000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/amnamrizvi/posts/2935323596690283
เริ่มต้น: ภายใน 0 ถึง 1 ชั่วโมง โปรดให้เวลา 6-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1,000 ถึง 10,000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ รับประกันยอด 30 วัน

รูปแบบ URL: ลิงก์รูปภาพ/วิดีโอ/สถานะ
คุณภาพ: จริง
รับประกัน: รับประกัน 30 วัน
การคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน
5031 Facebook - โพสต์ไลค์ ~ สูงสุด 10k ~ ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿121 100 20000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/amnamrizvi/posts/2935323596690283
เริ่มต้น: ภายใน 0 ถึง 1 ชั่วโมง โปรดให้เวลา 6-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1,000 ถึง 10,000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ รับประกันยอด 30 วัน

รูปแบบ URL: ลิงก์รูปภาพ/วิดีโอ/สถานะ
คุณภาพ: จริง
รับประกัน: รับประกัน 30 วัน
การคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน
5032 Facebook - โพสต์ไลค์ ~ สูงสุด 4k ~ ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿126 10 4000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/amnamrizvi/posts/2935323596690283
เริ่มต้น: ภายใน 0 ถึง 1 ชั่วโมง โปรดให้เวลา 6-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1,000 ถึง 10,000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ รับประกันยอด 30 วัน

รูปแบบ URL: ลิงก์รูปภาพ/วิดีโอ/สถานะ
คุณภาพ: จริง
รับประกัน: รับประกัน 30 วัน
การคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน
5033 Facebook - โพสต์ไลค์ ~ สูงสุด 20k ~ ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿141 10 20000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/amnamrizvi/posts/2935323596690283
เริ่มต้น: ภายใน 0 ถึง 1 ชั่วโมง โปรดให้เวลา 6-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1,000 ถึง 10,000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ รับประกันยอด 30 วัน

รูปแบบ URL: ลิงก์รูปภาพ/วิดีโอ/สถานะ
คุณภาพ: จริง
รับประกัน: รับประกัน 30 วัน
การคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน
5034 Facebook - โพสต์ไลค์ ~ สูงสุด 10k ~ ♻️ รับประกันยอด 30 วัน ฿233 100 20000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/amnamrizvi/posts/2935323596690283
เริ่มต้น: ภายใน 0 ถึง 1 ชั่วโมง โปรดให้เวลา 6-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1,000 ถึง 10,000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ รับประกันยอด 30 วัน

รูปแบบ URL: ลิงก์รูปภาพ/วิดีโอ/สถานะ
คุณภาพ: จริง
รับประกัน: รับประกัน 30 วัน
การคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน
5036 Facebook - โพสต์ไลค์ ~ สูงสุด 200k ~ ♻️ รับประกันยอดตลอดชีพ ฿383 100 20000 -
ลิงค์: https;//www.facebook.com/amnamrizvi/posts/2935323596690283
เริ่มต้น: ภายใน 0 ถึง 1 ชั่วโมง โปรดให้เวลา 6-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1,000 ถึง 10,000 ต่อ 24 ชั่วโมง
♻️ รับประกันยอด 30 วัน

รูปแบบ URL: ลิงก์รูปภาพ/วิดีโอ/สถานะ
คุณภาพ: จริง
รับประกัน: รับประกัน 30 วัน
การคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ ❤️😂😲😢😡 ( SV 1 ) Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ ❤️😂😲😢😡 ( SV 1 )

1353 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ LOVE ] ❤️ 😍 ~ ทันที ฿114 20 20 30 ชั่วโมง 13 นาที
เวลาเริ่มต้น - สุดยอดทันที
ความเร็ว - 1,000 ใน 1 ชั่วโมง
ส่งเพิ่ม 10% ทุกครั้ง
ไลค์สูงสุด - 2k
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
คุณภาพ - จริง
ไม่ดรอป
ไม่มีการเติม
1354 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ HAHA] 😂 😀 ~ ทันที ฿114 20 20 11 ชั่วโมง 21 นาที
เวลาเริ่มต้น - สุดยอดทันที
ความเร็ว - 1,000 ใน 1 ชั่วโมง
ส่งเพิ่ม 10% ทุกครั้ง
ไลค์สูงสุด - 2k
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
คุณภาพ - จริง
ไม่ดรอป
ไม่มีการเติม
1355 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ SAD ] 😢 😢 ~ ทันที ฿114 20 20 -
เวลาเริ่มต้น - สุดยอดทันที
ความเร็ว - 1,000 ใน 1 ชั่วโมง
ส่งเพิ่ม 10% ทุกครั้ง
ไลค์สูงสุด - 2k
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
คุณภาพ - จริง
ไม่ดรอป
ไม่มีการเติม
1356 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ ANGRY ] 😡 😡 ~ ทันที ฿114 20 20 1 ชั่วโมง 28 นาที
เวลาเริ่มต้น - สุดยอดทันที
ความเร็ว - 1,000 ใน 1 ชั่วโมง
ส่งเพิ่ม 10% ทุกครั้ง
ไลค์สูงสุด - 2k
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
คุณภาพ - จริง
ไม่ดรอป
ไม่มีการเติม
1357 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ WOW ] 😲 😲 ~ ทันที ฿114 20 20 51 นาที
เวลาเริ่มต้น - สุดยอดทันที
ความเร็ว - 1,000 ใน 1 ชั่วโมง
ส่งเพิ่ม 10% ทุกครั้ง
ไลค์สูงสุด - 2k
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
คุณภาพ - จริง
ไม่ดรอป
ไม่มีการเติม
1358 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ CARE ] 🥰 🥰 ~ ทันที ฿114 20 20 9 ชั่วโมง 55 นาที
เวลาเริ่มต้น - สุดยอดทันที
ความเร็ว - 1,000 ใน 1 ชั่วโมง
ส่งเพิ่ม 10% ทุกครั้ง
ไลค์สูงสุด - 2k
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
คุณภาพ - จริง
ไม่ดรอป
ไม่มีการเติม
1359 💖 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ LOVE ] ❤️ 😍 ~ ช้าไม่รับประกันยอด ฿45 100 5000 8 ชั่วโมง 19 นาที
1360 💖 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ HAHA] 😂 😀 ~ ช้าไม่รับประกันยอด ฿45 100 5000 -
1361 💖 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ SAD ] 😢 😢 ~ ช้าไม่รับประกันยอด ฿45 100 5000 -
1362 💖 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ ANGRY ] 😡 😡 ~ ช้าไม่รับประกันยอด ฿45 100 5000 -
1363 💖 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ WOW ] 😲 😲 ~ ช้าไม่รับประกันยอด ฿45 100 5000 1 ชั่วโมง 6 นาที
1364 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ LOVE ] ❤️ ♻️ ฿33 500 2500 10 ชั่วโมง 17 นาที
1365 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ HAHA] 😂 ♻️ ฿33 500 2500 -
1366 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ ANGRY ] 😡 ♻️ ฿33 500 2500 -
1367 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ SAD ] 😢 ♻️ ฿34 500 2500 -
1368 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ WOW ] 😲 ♻️ ฿33 500 2500 -
1369 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ LOVE ] ❤️ 😍 ♻️ ฿89 50 10000000 76 ชั่วโมง 4 นาที
เวลาเริ่มต้น - 0-12 ชม.
ความเร็ว - 500-3000 / วัน
ส่งเพิ่ม 10% ทุกครั้ง
ไลค์สูงสุด - 10m
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
คุณภาพ - จริง
ไม่ดรอป
รับประกันยอด
1370 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ HAHA] 😂 😀 ♻️ ฿89 50 10000000 -
เวลาเริ่มต้น - 0-12 ชม.
ความเร็ว - 500-3000 / วัน
ส่งเพิ่ม 10% ทุกครั้ง
ไลค์สูงสุด - 10m
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
คุณภาพ - จริง
ไม่ดรอป
รับประกันยอด
1371 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ SAD ] 😢 😢 ♻️ ฿89 50 10000000 -
เวลาเริ่มต้น - 0-12 ชม.
ความเร็ว - 500-3000 / วัน
ส่งเพิ่ม 10% ทุกครั้ง
ไลค์สูงสุด - 10m
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
คุณภาพ - จริง
ไม่ดรอป
รับประกันยอด
1372 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ ANGRY ] 😡 😡 ♻️ ฿89 50 10000000 -
เวลาเริ่มต้น - 0-12 ชม.
ความเร็ว - 500-3000 / วัน
ส่งเพิ่ม 10% ทุกครั้ง
ไลค์สูงสุด - 10m
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
คุณภาพ - จริง
ไม่ดรอป
รับประกันยอด
1373 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ WOW ] 😲 😲 ♻️ ฿89 50 10000000 -
เวลาเริ่มต้น - 0-12 ชม.
ความเร็ว - 500-3000 / วัน
ส่งเพิ่ม 10% ทุกครั้ง
ไลค์สูงสุด - 10m
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
คุณภาพ - จริง
ไม่ดรอป
รับประกันยอด
1374 Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ CARE ] 🥰 🥰 ♻️ ฿89 50 10000000 -
เวลาเริ่มต้น - 0-12 ชม.
ความเร็ว - 500-3000 / วัน
ส่งเพิ่ม 10% ทุกครั้ง
ไลค์สูงสุด - 10m
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
คุณภาพ - จริง
ไม่ดรอป
รับประกันยอด
ID บริการ เรทราคา / 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
เวลาเฉลี่ย

Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ ❤️😂😲😢😡 ( SV 2 ) Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ ❤️😂😲😢😡 ( SV 2 )

1397 [ SV1 ] Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ LOVE ] ❤️ ฿132 20 20 3 ชั่วโมง 53 นาที
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มไลค์อีโมจิ กดเลิฟ ไลค์แสดงความรู้สึก รัก ❤️️
ไลค์รูปโปรไฟล์ ไลค์สเตตัส โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ คุณภาพสูง

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งโพสที่ต้องการเพิ่มไลค์
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=34

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 1-12ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-3000 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 15วัน แจ้งเติมยอดทางไลน์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ ตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะก่อนสั่งซื้อ
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ เปิดให้เห็นจำนวนไลค์ ไม่ซ่อนจำนวนไลค์
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน

#กดหัวใจ #กดไลค์รูป
1398 [ SV1 ] Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ HAHA] 😂 ฿132 20 20 -
📌 รายละเอียด : บริการเพิ่มไลค์อีโมจิ แสดงความรู้สึก หัวเราะ 😆
ไลค์รูปโปรไฟล์ ไลค์สเตตัส โปรไฟล์ที่มากดไลค์เป็นต่างชาติ คุณภาพสูง

🔹 กรอกข้อมูล : ใส่ลิ้งโพสที่ต้องการเพิ่มไลค์
🔹 ตัวอย่าง : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=34

🕒 เริ่มงาน : ภายใน 1-12ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ
🚀 ความเร็ว : 1000-3000 ต่อ 24ชั่วโมง
♻️ การรับประกัน : รับประกัน 15วัน แจ้งเติมยอดทางไลน์

🚧 ข้อควรทราบ 🚧
✅ ตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะก่อนสั่งซื้อ
✅ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
✅ เปิดให้เห็นจำนวนไลค์ ไม่ซ่อนจำนวนไลค์
❌ สั่งงานแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้
❌ ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเจ้า เพราะจะทำให้ยอดชนกัน
1399 [ SV1 ] Facebook เพิ่มยอดไลค์โพสต์ [ WOW ] 😲 ฿132 20 20 2 ชั่วโมง 25 นาที